Novi Pazar planira izgradnju industrijske zone kod Đurđevih stupova i Petrove crkve

0
295

Lokalna samouprava Novog Pazara pokrenula je plan izgradnje još jedne industrijske zone u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, objavio je danas portal Ekapija

Prema planu koji je izradilo JP Zavod za urbanizam grada Novog Pazara i koji se nalazi na javnom uvidu do 25. marta 2020, u severnom delu Novog Pazara, na ulaznom pravcu u grad, predviđena je gradnja industrijsko-poslovno proizvodne zone, kao i saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Plan obuhvata i naselja Semenjača, Stražište, Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine.

Prostor industrijske zone je prema planu namenjen privrednim delatnostima iz oblasti poljoprivrede, tekstilne industrije, metalopriređivanja, drvoprerade, hemijske industrije, mašinogradnje, elektro-industrije, a predviđeni su i neproizvodni objekti – objekti trgovine na veliko, sajamski prostori, tržno-poslovni centri, magacino, skladišta, stovarišta, garaže za autobuse i teretnavozila, logistički centri i tehnološki parkovi (poslovni inkubatori), istraživačko-razvojne institucije za vezu privrede i naučnih ustanova, mali proizvodni pogoni, distributivni centri, informatičko-tehnološka i slično.

Prema planu, gradiće se i priključne i interne saobraćajnice, čiji će prikaz biti precizno definisan prilikom izrade projektne dokumentacije.

S obzirom da je u pitanju industrijsko–poslovna zona, gradsku vodovodnu mrežu treba predvideti isključivo za sanitarno snabdevanje vodom budućih potrošača, dok je za hidrantsku i tehnološku vodu predviđeno korišćenje alternativnih načina snabdevanja vodom. Sa daljim razvojem industrijske zone u Novom Pazaru, primarna i distributivna mreža će se izgraditi u svimpostojećim i planiranim ulicama, do krajnjih korisnika.

U planu je i izgradnja fekalnog kolektora od Carske cuprije do Postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda, a napomenuto je i da u budućoj industrijskoj zoni ne postoji izgrađena cevna atmosferska kanalizacija, a recipijent za cevljene sisteme će biti postojeća rijeka (Raška).

Predviđena je i gradnja celokupne elektroenergetske mreže i trafostanica, kao i rekonstrukcijа postojećih dаlekovodа.

Planski cieljevi u oblasti telekomunikacionog sistema su da se (najmanje) udvostruči postojeći broj telefona , obezbede telefoni za sve privredne subjekte, ustanove, domaćinstva i druge korisnike, i zamenit dotrajala oprema i modernizuje mreža.

Najzad, predviđa se gasifikacija šireg područja, uključujući i predmetnu industrijsku zonu, i korišćenje gasa kao “čistog” energenta u ložištima, uz mogućnost korišćenje i alternativne energije.

Izvor: Ekapija