25 godina Centra za bošnjačke studije

0
428
Detalj sa otvaranja Biblioteke CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić

Na današnji dan, 13. avgusta 1994. godine osnovana je Nacionalna biblioteka Sandžaka “Vehbija Hodžić”, koja je transformacijom 2004. godine prerasla u Centar za bošnjačke studije (CBS).

Osnivač i direktor Ustanove u oblasti kulture “Centar za bošnjačke studije” je Esad Džudžo.

Sjedište CBS je u Tutinu, u zgradi koja je svečano otvorena i stavljena u upotrebu 13. avgusta 2006. godine, simbolično na dan osnivanja Centra.

Detalj sa otvaranja zgrade CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić

Ciljna grupa kojoj se Centar za bošnjačke studije obraća su pripadnici bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji. To su prije svega učenici, studenti, profesori i drugo nastavno osoblje.

Centar se bavi knjižarskom i bibliotečkom djelatnošću, naučno istraživačkim radom, sakupljanjem arhivske i dukumentarne građe, video i foto zapisa vezanih za kulturu i tradiciju Bošnjaka u Srbiji iz dalje i bliže prošlosti. U okviru Centra djeluje Bibiloteka CBS-a.

Detalj sa otvaranja zgrade CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić

CBS se bavi edukacijom, prije svega učitelja i drugih prosvjetnih radnika, kao i stipendiranjem na osnovnim i postdiplomskim studijama studenata na fakultetima u oblasti tzv. grupe nacionalnih predmeta.

U okviru izdavačke djelatnosti CBS-a kroz sedam edicija objavljno je više desetina naslova od kojih su najznačajnija izdanja “Historija Bošnjaka” Mustafe Imamovića i Monografija “Sandžački Bošnjaci” autora Muhedina Fijuljanina, koja je štampana 2010. godine.

CBS je izdavač Časopisa za nauku, kulturu i društveni život sandžačkih Bošnjaka “Bošnjačka riječ” i Tutinskog zbornika.

Pripreme za izgradnju zgrade CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić
Prvobitni izgled lokacije za izgradnju zgrade / Foto: Nedžad Smailagić
Postavljanje kamen temeljca za izgradnju zgrade CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić
Obilazak radova na izgradnji zgrade CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić
Detalj sa otvaranja Biblioteke CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić
Biblioteka CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić
Bošnjačka soba u okviru CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić
Kabinet direktora / / Foto: Nedžad Smailagić
CBS Club / Foto: Nedžad Smailagić
CBS Club / Foto: Nedžad Smailagić
Prostorije izdavačke djelatnosti CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić
Detalj sa otvaranja Biblioteke CBS-a / Foto: Nedžad Smailagić

Izvor: Sandzacke.rs