Grad Novi Pazar finansira četvrti pokušaj vantjelesne oplodnje

0
210

Grad Novi Pazar rapisao je Konkurs za finansijsku podršku parova iz ovog grada za četvrti pokušaj vantjelesne oplodnje u zdravstvenim ustanovama koje imaju dozvolu Ministarstva zdravlja Srbije za ovaj postupak.

Radio Sto plus saznaje da je jedan od uslova za ostvarivanje ovog prava na dodjelu sredstava da žena, u momentu podnošenja zahtjeva, nije navršila 46. godinu života.

Odluku o dodeli sredstava donosi Gradsko vijeće, a na osnovu prijedloga Komisije za vantjelesnu oplodnju, čiji su članovi, kao i zaposleni u Gradskoj upravi, dužni da postupaju u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

U Konkursu se navodi da se visina sredstava koja se može dodijeliti jednom paru utvrđuje u skladu sa raspoloživim sredstvima obezbijeđenim u budžetu, a ona se prenose bolnici ili zdravstvenoj ustanovi, na osnovu odluke Gradskog vijeća i Ugovora.

Pravo na ovu finansijsku podršku imaju i parovi koji već imaju jedno dijete, a Konkurs traje do 31. avgusta ove godine.

Izvor: Radiostoplus.com