Gradska uprava Novog Pazara druga najtransparentnija u Srbiji

0
79
Foto: radiostoplus.com

Grad Novi Pazar dijeli drugo mjesto po javnosti rada lokalne samouprave, Tutin je na 97., a Sjenica na 105. mjestu, pokazalo je posljednje istraživanje organizacije Transparentnost Srbija.

Novi Pazar je od mogućih 100 indeksnih poena transparentnosti (LTI) sakupio 66, koliko i Paraćin, dok je, prema oceni Transparentnosti Srbije, na prvom mestu Plandište sa 67 poena. Tutin je imao 36 bodova, a Sjenica dva manje.

Transparentnost rada 145 lokalnih samouprava ocenjivana je pomoću indikatora za osam konkretnih kategorija (skupština i gradsko vijeće, budžet, opština i građani, slobodan pristup informacijama, javne nabavke, informator o radu, javna preduzeća i ustanove, javne rasprave), kao i za jednu opštu.

Najbolje ocjene Novi Pazar je dobio u opštoj kategoriji, kao i za transparentnost javnih nabavki i infomatora o radu sakupivši maksimalan broj poena, a visoku javnost rada imaju i Skupština i Gradsko vijeće (14 od 18 poena), dok je za slobodan pristup informacijama od javnog značaja od maksimalnih šest dobio četiri boda.

Jedina oblast u kojoj je Novi Pazar loše oceijnjen je transparentnost budžeta za koju je od maksimalnih 15 dobio samo sedam bodova i to zbog toga što se ne održavaju javne rasprave prilikom donošenja budžeta, ne objavljuju se izvještaji o izvršenju i ne postoji vodič kroz budžet za građane.

U izveštaju Transparentnosti Srbija navodi se da je Novi Pazar indeks transparentnosti u odnosu na 2015. godinu povećao za 69 odsto i to “posvećenošću službenika i sistemskim reformama”.

Kao pozitivne primere unapređenja javnosti rada lokalne samouprave Novog Pazara Transparetnost je navela uvođenje elektronske skupštine i uspostavljanje posebnog odeljka na sajtu na kojem se mogu naći informacije o radu javnih preduzeća i ustanova.

Za razliku od Novog Pazara, Tutin je dobio visoku ocjenu za transparentnost budžeta (13 od 15 bodova) i to je jedina oblast, izuzev slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, u kojoj je ta opština dobro ocijenjena.

Za informator o radu Tutin nije dobio niti jedan bod, dok je za transparentost javnih nabavki i rada javnih preduzeća i ustanova imao po jedan poen.

Najtransparentnije oblasti u radu lokalne samouprave Sjenice su javne nabavke (četiri od četiri boda) i slobodan pristup informacijama od javnog značaja (pet od šest bodova), dok su najslabije ocjene za informator, javne rasprave i konkurse i rad javnih preduzeća i ustanova.

Izvor: Radiostoplus.com