Javnost se pita: Da li je lista “Vakat je” podržala zahtjev za specijalnim statusom Sandžaka?

0
241

Potpredsjednik BNV i predstavnik liste “Vakat je” Esad Rahić rekao je jučer da su vijećnici sa te liste glasali za smjenu Esada Džudža jer je o toj poziciji odlučivalo “Samoopredjeljenje” kojem, kao većinskom partneru, pripada to mjesto.

“Ko će biti predsjednik ove krovne institucije Bošnjaka i ko će biti smijenjen odlučuje ‘Samoopredjeljenje’. To je funkcija koja pripada njima i oni odlučuju o tome, a mi smo odan i pouzdan koalicioni partner koji nema, niti će imati, ambiciju na to mjesto. Nova predsjednica će u nama imati iskrenog saveznika, savjetnika i partnera koji joj stoji na raspolaganju”, izjavio je Rahić.

Rahić nije želio da komentariše pitanje novinara da li vijećnici te liste podržavaju zahtjev da Sandžak dobije specijalni status, već je pročitao vitalne principe koje su dostavili koalicionim partnerima na usaglašavanje.

“Prvi princip je depolitizacija i departizacija BNV, drugi fokusiranje na poslove koji su u nadležnosti Vijeća, treći saradnja sa državnim organima i  Srbije, kao i savetima ostalih nacionalnih manjina u cilju ostvarivanja prava Bošnjaka u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije i međunarodnim konvencijama, četvrti je konsensuz, a ne preglasavanje o svim važnim pitanjima i peti da se u ime Vijeća u javnost mogu iznositi samo stavovi i zaključci dogovoreni na zvaničnim organima”, dodao je Rahić.

Međutim, vijećnici i rukovodstvo “Samoopredjelejenja”, nakon sjednice BNV, sasvim otvoreno govore da je lista “Vakat je” samom podrškom smjeni dosadašnjeg predsjednika ovog tijela, Esada Džudža, podržala koncept liste “Samoopredjeljenje”.