MEHONIĆ U UVODNIKU STAVA: Vrhunac negiranja genocida dešava se s režimom Aleksandra Vučića

0
549

U Uvodniku novog broja sarajevskog nedjeljika STAV sandžački novinar Almir Mehonić je komentirao situaciju u regionu vezanu za sve jače glasove negiranja genocida u Srebrenici.

Mehonić u tekstu “Na Balkanu upravo nastaje deveta faza genocida – slavljenje” navodi osam faza u kojima se odvija genocid a koje je definirao dr. Gregori Stenton, predsjednik Međunarodne alijanse za iskorjenjivanje genocida.

“Negiranje i poricanje genocida jeste završna,‭ osma ‬faza u genocidu. To je faza u kojoj počinioci poriču da su počinili zločin, prikrivaju masovne grobnice i zastrašuju svjedoke, blokiraju se istrage, a žrtve se zastrašuju s namjerom protjerivanja s prostora gdje se genocid izvršio. Negiranje je pritom najpouzdaniji dokaz i valjan indikator koji ukazuje da je genocid stvarno izvršen”, piše Mehonić i dodaje da negiranje ima za cilj da svjesno i namjerno falsificira činjenice, posebno u vezi s uzrocima, ciljevima i karakterom rata, te prirodom zločina, zatim da izjednači izvršioce genocida i žrtve, da namjerno dezinformira i obmani domaću i međunarodnu javnost, ukaže na postojanje više različitih strana i njihovu podjednaku krivicu i odgovornost, da prikriva, minimizira i relativizira genocid.

Mehonić smatra da se vrhunac negiranja genocida, poslije pada Miloševića, dešava upravo s režimom Aleksandra Vučića. 

“Srbijanski mediji sve ove godine preplavljeni su raznim oblicima negiranja i umanjivanja genocida, ponižavanja žrtava i njihovih porodica. I ne samo iz medija nego i iz najvišeg zakonodavnog tijela – Narodne skupštine Republike Srbije – možemo čuti stravične i jezive poruke.

Gostujući na televiziji Pink, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić samo je prije nekoliko dana, objašnjavajući njegovu posjetu Potočarima, na 20 godina od genocida u Srebrenici, rekao:‭ ‬“Ali, ako ste primetili, ni tada nisam spustio glavu. Jer ja glavu saginjem tamo gdje ja hoću, a ne gde bi drugi željeli.”

Ova rečenica možda i najslikovitije objašnjava odnos zvanične Srbije prema genocidu u Srebrenici. Predsjednik Srbije tada je očito došao da u Potočarima bude ponosan, navodi Mehonić.

“Pošto se negiranje genocida bez ikakvih sankcija i sasvim slobodno odvija u javnom prostoru, detaljnom analizom možemo definirati da se u bosanskim i balkanskim okolnostima pojavljuje i ‭deveta‬ faza genocida, koju ćemo nazvati slavljenje genocida i njegovih izvršilaca. U bosanskom iskustvu genocida možemo, dakle, ustvrditi da deveta faza nastupa kada osma, odnosno poricanje, prođe bez zakonskih sankcija. Čini se da smo posljednjih nekoliko godina ušli u fazu kada se po onima koji su osuđeni za genocid daju imena studenskih domova, kada se dodjeljuju ordeni s njihovim imenima, kada se veličaju i proglašavaju herojima, kada se genocid u Srebrenici iz jednog dijela srpskog naroda slavi, a 11. jula se čestita “oslobođenje” Srebrenice. Ovog 11. jula to su uradili utjecajni narodni poslanici i bliski saradnici Aleksandra Vučića, srbijanskog predsjednika”, zaključuje Mehonić.

Na kraju Mehonić konstatuje da je sveti zadatak i odgovornost istraživača, naučnika i intelektualaca da govore istinu i razotkrivaju falsifikate, laži i obmane u vezi s genocidom i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i negiranje genocida. O genocidu ne smije biti šutnje ni ravnodušnosti, navodi Mehonić na kraju teksta kojeg možete čitati u uvodniku novog broja Stava.