Nužno je snažnije prisustvo bošnjačkih intelektualaca i institucija iz BiH u Sandžaku

0
152

Piše: Esad Rahić

Bosna i Hercegovina, a posobeno bošnjački narod u Bosni i Hercegovini i bošnjačke kulturne institucije, ne smiju više inertno i skoro potpuno pasivno gledati na Sandžak i na sandžačke Bošnjake.

Sandžak ima najveću koncentraciju Bošnjaka nakon Bosne i Hercegovine. Bosne i bosanskog prisustva na nacionalnom i kulturnom planu mora što više biti u Sandžaku.

U suprotnom doći će do katastrofalnih posljedica. Dok Bošnjaci iz BiH mirno i pasivno posmatraju u pravcu Sandžaka i sandžačkih Bošnjaka, drugi aktivno rade u pravcu njihove asimilacije i utapanja sandžačkih Bošnjaka u druge narode.

Bošnjački politički predstavnici u Bosni i Hercegovini, bez obzira kojoj partiji pripadaju, moraju intenzivirati napore i aktivnosti da se što prije otvori konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru.

“Preporod“ i druge bošnjačke kulturne institucije moraju što prije otvoriti svoje ispostave u sandžačkim gradovima. Sarajevski, Tuzlanski i drugi univerziteti moraju što prije uspostaviti saradnju, aktivnosti, i intenzivne kontakte sa Univerzitetom u Novom Pazaru.

Vodeći bošnjački intelektualci iz BiH moraju što češće biti gosti u Bošnjačkom nacionalnom vijeću i drugim institucijama u Sandžaku i raditi na jačanju bošnjačke nacionalne svijesti.

Ne može jedan čovjek da zaustavi negativne tendencije u svom narodu. Na tome moraju da porade čitavi timovi ljudi i bošnjačke institucije.

U peridu prije popisa, a nije ostalo još mnogo vremena, bosansko bošnjačko prisustvo se mora maksimalno intenzivirati u Sandžaku i pružiti sva moguća logistička pomoć i podrška.

Ako se to ne učini, a zadnji je čas, sandžački Bošnjaci prepušteni sebi samima i svojoj zlehudoj sudbini naći će se u kataklizmičnoj situaciji.

Izvor: Sandzacke.rs