Politička inicijativa krnjeg sastava Izvršnog odbora BNV

0
208
Foto: BNV

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća je na današnjoj sjednici, kojoj nisu prisustvovali Nadir Dacić i Elvir Eminbegović, članovi ovog organa i vijećnici liste “Vakat je”, pokrenuo, kako je objavljeno na zvaničnoj web stranici ovog organa, inicijativu za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak.

Kako se navodi, Bošnjačko nacionalno vijeće će sa sadržinom ove inicijative upoznati domaću i međunarodnu javnost i sve zainteresovane strane, kao i Evropsku uniju, Vladu Republike Srbije i grupu država “Prijatelji Sandžaka”.

“Vijeće poziva bošnjačke političke stranke u Sandžaku, bošnjačke nacionalne institucije i organizacije u Sandžaku i organizacije civilnog društva da pruže podršku ovoj Inicijativi, učestvuju u aktivnostima Vijeća, te da samostalno preduzimaju radnje na promociji, afirmaciji i implementaciji ove Inicijative.

Bošnjačko nacionalno vijeće, kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka, poziva sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate specijalni status za Sandžak kao zajednički koncept za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak”, navodi se na web stranici Vijeća.