Proglašena lista “Vakat je – prof. dr. Sait Kačapor”

0
1221
Foto: Media centar Beograd

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je danas izbornu listu “Vakat je – prof. dr. Sait Kačapor” za neposredne izbore za članove Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV), saznaju Sandžačke novine.

Listu pretežno sačinjavaju nestranačke ličnosti i pojedinci koji nemaju neku značajniju funkciju u postojećim strankama u Sandžaku.

Lista ima 35 kandidata i podržana je sa ukupno 1.030 pravno valjanih overenih izjava birača. Na njoj su u najvećem broju zastupljeni doktori medicine i prosvjetni radnici.

Od ukupno 35 kandidata na listi, čak njih 28 je iz Novog Pazara.

1. Sait Kačapor 1947. univerzitetski profesor emeritus Novi Pazar
2. Esad Rahić 1959. profesor hıstorıje Novi Pazar
3. Indira Gicić 1977. master razredne nastave Novi Pazar
4. Nadir Dacić 1969. doktor filoloških nauka Prijepolje
5. Hamza Halitović 1984. diplomirani historičar umjetnosit Novi Pazar
6. Dženeta Bogućanin 1976. specijalista pedijatrije Novi Pazar
7. Elvir Eminbegović 1964. industrijski menadžer Novi Pazar
8. Mudžahit Muderizović 1964. doktor veterinarske medicine Novi Pazar
9. Kemala Kadribašić 1994. apsolvent ekonomije Priboj
10. Rifat Redžović 1963. univerzitetski profesor Novi Pazar
11. Irfan Ćosović 1984. profesor fizičkog vaspitanja i sporta Novi Pazar
12. Ajhana Spica 1973. vaspitač Novi Pazar
13. Mensur Zukorlić 1965. doktor orijentalistike Novi Pazar
14. Rızo Demıć 1958. profesor matematike Tutin
15. Anela Šemsović 1977. doktor opšte medicine Novi Pazar
16. Senad Ljuca 1970. profesor fizičkog vaspitanja Novi Pazar
17. Emir Bihorac 1989. diplomirani politikolog Novi Pazar
18. Sanida Bačevac 1992. master terapeut Novi Pazar
19. Metko Krdžović 1959. diplomirani geodetski inženjer Nova Varoš
20. Zerın Kasumovıć 1993. master fizičar Sjenica
21. Nezrina Dolovac 1972. profesor srpskog i bosanskog jezika Novi Pazar
22. Albin Škrijelj 1980. diplomirani ekonomista Novi Pazar
23. Mirza Vesnić 1988. doktor medicine Novi Pazar
24. Ajla Dazdarević 1988. diplomirani grafički dizajner Novi Pazar
25. Nedžad Kršić 1982. doktor medicine Novi Pazar
26. Adnan Kajević 1994. diplomirani islamski pedagog Prijepolje
27. Zahida Bibić 1988. doktor medicine Novi Pazar
28. Nedim Mehović 1991. apsolvent prava Novi Pazar
29. Sedad Vejselović 1988. doktor medicine Novi Pazar
30. Tamera Hoćanin – Trtovac 1980. master psiholog Novi Pazar
31. Ismet Hadžifejzović 1948. penzioner Novi Pazar
32. Erkan Hamidović 1987. doktor medicine Sjenica
33. Alma Nokić 1983. diplomirani defektolog logoped Novi Pazar
34. Hamza Eminović 1994. diplomirani strukovni zubni protetičar Novi Pazar
35. Saniha Džigal 1980. diplomirani slikar Novi Pazar