Rahić demantovao pisanje sajta Ugljaninove liste: “Ili autonomija, ili smrt” nisu moje riječi, niti način mog razmišljanja

0
190

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Rahić demantovao je na svom Facebook profilu pisanje web sajta liste “Samoopredjeljenje”:

“Na sajtu liste “Samoopredjeljenje” www.sandzak.rs nedavno se pojavio pored moje fotografije naslov “ILI AUTONOMIJA, ILI SMRT!”. I pored činjenice da imam iskrene i prijateljske odnose sa vijećnicima liste “Samoopredjeljenje” u čijem sastavu ima puno vrsnih intelektualaca i fenomenalnih ličnosti među kojima je i uvaženi predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća gospodin Esad Džudžo, ipak moram izraziti neslaganje sa izvjesnim segmentima uređivačke politike ovog sajta koji nisu u skladu sa kodeksom poštovanja integriteta ličnosti ljudi čija se imena i fotografije pojavljuju na sajtu, a koji nisu vijećnici liste “Samoopredjeljenje”.

Najprije da naglasim da nikada nisam niti izgovorio, niti napisao sintagmu “ILI AUTONOMIJA, ILI SMRT!”. To nisu moje riječi, niti način mog razmišljanja i niko nema pravo da ih postavlja uz moju fotografiju. Nasuprot, moja razmišljanja idu potpuno drugojačijim smjerom. Za mene je najveća svetinja ljudski život. I niko nema pravo da se poigrava sa tuđim sudbinama i životima. O tuđem životu i smrti može odlučivati samo Stvoritelj.

S druge strane, moj stav o autonomiji Sandžaka nije istovjetan sa Inicijativom o specijalnom statusu Sandžaka. Pojam autonomija ima mnogo širi i raznovrsniji dijapazon i asortiman nego što se bukvalno shvata i tumači. Postoje različiti oblici i stepeni autonomije ili samouprave koji se međusobno bitno, ponekada i drastično razlikuju. Zanimljivo je da pri pomenu riječi autonomija predstavnici većinskog naroda i državne vlasti mnogo burnije i rigoroznije reagiraju, nego pri pomenu termina samouprava, mada su u pitanju riječi istog značenja.

Za mene je autonomija određen stepen samouprave izvjesne regije, gdje dolazi do izražaja spremnost države da kroz demokratski dijalog sa predstavnicima nesrpskih naroda i regija se izvrši decentralizacija zemlje i prenese značajna količina nadležnosti sa razine centralne vlasti na regionalni nivo. Naravno postoji kulturna, teritorijalna, politička i druge forme autonomija ili samouprava.

Ja Sandžak vidim u budućnosti kao povijesnu oblast sa svojim etničkim, vjerskim i kulturnim osobenostima u vidu savremene, moderne i ekonomski razvijene evropske regije sa značajnim stepenom i kapacitetom samouprave u okviru decentralizovane i demokratizovane Republike Srbije, čije će plodove, resurse i prednosti samouprave koristiti svi narodi koji nastanjuju ovu historijsku regiju. 

Pri tom ne dovodim ni jednog trenutka u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije. Savremenu autonomnu ili samoupravnu evropsku regiju Sandžak vidim kao jednu od sličnih autonomnih ili samoupravnih regija u okviru decentralizovane Republike Srbije.

Naravno sve ranije izrečeno, kao i ovom prilikom je isključivo moj lični stav, a ne kolektivni stav liste “Vakat je”, jer vijećnici naše liste imaju potpunu slobodu u izražavanju i ispoljavanju svog mišljenja, ali smo istovremeno i vrlo disciplinirani u poštovanju i sprovođenju zajednički usvojenih i zauzetih stavova. 

Kada su u pitanju zajednički stavovi naše liste mi to uvijek jasno i nedvosmisleno naglasimo i tada cijela lista bespogovorno i složno zalegne i stane iza takvog stava”, napisao je Esad Rahić, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća.