Šariću i Kaliću država za kirije plaća 310.000

0
1750

Država će morati da isplati najmanje 310.000 eura koje je zaradila od rentiranja privremeno oduzete imovine Pljevljaka Duška Šarića i Rožajca Safeta Kalića, piše Dan.

To je samo jedan od osnova prema kojem će njih dvojica dobiti novac za odštetu nakon što su im izrečene oslobađajuće presude.

Država Crna Gora je tokom 2013. i 2014; prihodovala 160.000 eura, a u naredne dvije godine još najmanje 150.000. Tačan iznos za 2015. i 2016. utvrdiće vještaci finansijske struke.

Vijeće Apelacionog suda oslobodilo je nedavno Pljevljake Duška Šarića i Jovicu Lončara, koji su bili optuženi da su u regularne finansijske tokove u Crnoj Gori ubacili oko 20 miliona eura nelegalno zarađenog novca.

Rožajac Safet Kalić podnio je u junu tri tužbe protiv države zbog štete koja je nastala na njegovoj imovini tokom trajanja sudskog postupka u kojem su on i članovi njegove familije oslobođeni optužbe za pranje novca.

Dok su trajali sudski postupci, naredbom crnogorskih sudova porodicama Šarić i Kalić privremeno je oduzeta vrijedna imovina zbog sumnji da je stečena nezakonito. Održavanje privremeno oduzete imovine palo je na teret Uprave za imovinu.

Od privremeno oduzete imovine porodice Šarić, o čemu je “Dan” ranije pisao, Uprava je izdala u zakup benzinsku stanicu Mat petrol u Pljevljima sa kafe-barom, prodavnicom, auto-perionicom i parkingom. Zakupac je bila kompanija Elkom iz Pljevlja. Ugovor o zakupu sklopljen je 17. januara 2013. godine. Mjesečni zakup je bio 4.000 eura. Iz Uprave su kazali da je aneksom ugovora određeno da od 2015. mjesečna cijena bude 2.500 eura.

Uprava za nekretnine izdala je firmi Tim kompani d.o.o. radne mašine Šarićevog preduzeća Mat kompani d.o.o. Pljevlja, noćni klub “Municipijum“ i dvije fabrike betona. Mjesečni zakup koštao je 3.500 eura, a ugovor o zakupu privremeno oduzete imovine sklopljen je 1. avgusta 2014. godine.

Sudeći prema podacima koje je Uprava za imovinu ranije dostavila „Danu“, država je od privremeno oduzetih nepokretnosti porodice Šarić tokom 2013. i 2014. zaradila oko 120.000 eura.

Znatno manje sredstava prihodovano je od oduzete imovine Kalića. Benzinska pumpa M petrol data je u zakup firmi “R&D Šped“ iz Rožaja, a ugovor o zakupu zaključen je 17. juna 2013. godine. Ta firma je trebalo da plaća državi 2.000 eura mjesečno. Ugovor zaključen 17. juna 2013. godine počinje da važi kada se pusti u funkciju benzinska pumpa.

Ista firma je zakupac hotela „Rožaje” u istoimenom gradu, za čiji zakup državi mjesečno plaća 1.500 eura. Ugovor o zakupu zaključen je 17. juna 2013. godine i na osnovu njega država je do marta 2015. prihodovala 31.500 eura.

Od rentiranja Kalićevog kafića “Tajson” država je u istom periodu zaradila 10.500 eura, na osnovu ugovora prema kojem je mjesečni zakup tog objekta 500 eura. Tada su tvrdili da u zakup nijesu izdati objekti koji u tom momentu nijesu mogli biti stavljeni u funkciju hotel “Turjak“, koji je bio radilište, odnosno objekat na kojem su završeni grubi građevinski radovi, kao i fabrika za preradu kristala (mašine za preradu kristala su zastarjele).

Uprava za imovinu je kroz model upravljanja uposlila radnike i eliminisala troškove čuvanja i održavanja objekata koji su privremeno oduzeti. Zakupci su preuzeli obavezu da zaposle ljude koji su radili u tim objektima. Za neizdate objekte, kao i za sve objekte do izdavanja u zakup, Uprava za imovinu plaćala je troškove održavanja, obezbjeđenja i osiguranja nekretnina i to će biti uračunato kada se bude odlučivalo o visini naknade zaštetu. Takođe, sredstva dobijena izdavanjem privremeno oduzete imovine uplaćivana su na poseban račun kod poslovne banke i koriste se za održavanje privremeno oduzete imovine.

Ukupna vrijednost privremeno oduzete imovine Šarića procijenjena je na oko 12,5 miliona eura, a imovine oduzeta od porodice Kalić na oko 28 miliona.

Na spisku privremeno oduzete imovine porodice Kalić nalaze se kafići i hoteli “Tajson”, “Rožaje” i “Turjak”, poslovni prostor površine 380 kvadratnih metara, zemljište površine 6.255 kvadrata, objekat od 457 kvadrata u katastarskoj opštini Ulcinj, putničko vozilo, “Kristal” a.d. Rožaje i firme, Daut Daut” i M petrol.

U posjedu Kalića nalazi se i zemljište površine 9.200 kvadrata na kojem se nalaze restoran, auto-perionica, park i teretna vozila.

Više štete nego koristi

Država na godišnjem nivou izdvoji oko 40.000 eura za angažovanje radnika na obezbjeđivanju imovine, troškove je imala i prilikom procjene imovine, a oko 20.000 eura je potrošeno za njeno osiguranje.

Uprava je dužna da vodi računa o privremeno oduzetoj imovini do donošenja pravosnažnih sudskih presuda u postupcima protiv Šarića i Kalića.