Uručena nagrada “Amir Dautović” Seadu Šemsoviću

0
435

Profesoru dr. Seadu Šemsoviću uručena je nagrada “Amir Dautović” Kulturnog centra Novi Pazar. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Novog Pazara, Bošnjačkog nacionalnog vijeća, porodica Dautović i istaknuti članovi akademske zajednice, piše portal RTV Novi Pazar.

“Nakon istraživanja u oblasti kulture, tradicije, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma Bošnjaka, nastave na bosanskom jeziku, te drugim bitnim pitanjima koja se tiču identiteta Bošnjaka u Republici Srbiji, kako bismo sačinili prijedlog za dodjelu nagrade “Amir Dautović”, na osnovu svih istraživanja i konsultacija, kako među sobom, tako i sa istaknutim faktorima u Novom Pazaru i Sandžaku u cjelini, kao i na čitavoj teritoriji Srbije, jednoglasno je donijeta odluka da ovogodišnja nagrada bude dodijeljena prof. dr. Seadu Šemsoviću”, stoji između ostalog u obrazloženju žirija koji su činili predsjednik žirija prof. dr. Sait Kačapor i predsjednica Društva za bosanski jezik Melida Rebronja i profesorica Adisa Musić.

Sead Šemsović je rođen 1978. godine u Raški (Republika Srbija). Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Pazaru, a Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH (studijska grupa: Književnosti naroda BiH i bosanski jezik), 2002. godine. Magistarsku tezu pod naslovom “Intertekstualni odnosi usmeno-pisano u bošnjačkoj književnosti / modeli i paradigme)“ odbranio je 2008. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom “Epski svijet Avda Međedovića“ uspješno je odbranio 2012. godine, također na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Sead Šemsović

Glavni je i odgovorni urednik “Godišnjaka“ Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ u Sarajevu, kao i časopisa “Bošnjačka riječ“, časopisa za nauku, kulturtu i književnost sandžačkih Bošnjaka, čiji je osnivač Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji.

Na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je od 2005. godine; godine 2017. je biran u zvanje vanrednog profesora na oblasti usmena književnost. Kao docent doktor angažovan je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Bavi se usmenom književnošću, njezinom relacijom sa savremenom bošnjačkom književnošću, kulturnom historijom Bošnjaka. Saradnik je na različitim projektima sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u Srbiji na polju obrazovanja na bosanskom jeziku. Autor je knjige: „Epski svijet Avda Međedovića“ (Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Novi Pazar, 2017), priređivač: “Munib Maglajlić, 1945–2016“ (Behar, Zagreb, 2016. / Tematski broj časopisa); „Divan [Ahmed Gurbi-baba]“ ( Novi Pazar, u pripremi).

Recenzent je i urednik brojnih izdanja na bosanskom jeziku, udžbenika, te Zbirke zadataka iz bosanskoga jezika za završni ispit u osnovnom obrazovanju i odgoju za školsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i odgoja i Просветни преглед д.о.о., Beograd 2017. i 2018) itd. Radovi, ogledi i prikazi (preko šezdeset naučno-istraživačkih radova) objavljivani su mu u časopisima koji izlaze na teritoriji bivše Jugoslavije.

Na osnovu zavidne karijere i zalaganja žiri je bio jedinstven u stavu da je prof. dr. Sead Šemsović uvjerljivo najkonkurentniji kandidat za ovogodišnju nagrade “Amir Dautović“.

Profesor Sead Šemsović nedavno je imenovan i za predsjednika Bošnjačkog prosvjetnog savjeta.