Ravnopravnost nije potiranje već poštovanje razlika

0
589
Piše: Ahmed Avlijani

Ravnopravnost i suživot ne mogu počivati na potiranju razlika, nacionalnih, vjerskih, rasnih ili bilo kojih drugih, ravnopravnost i suživot moraju počivati upravo na prihvatanju i poštovanju tih razlika.

Ako neko, kao državni službenik ili namještenik, nije neutralan i nepristrasan onda to, svakako, ne proističe iz njegovog odijevanja već je to plod onoga što je u njegovom mozgu.

Hoćemo li, slijedeći (eventualno ovakvu) logiku Vlade, polazeći od činjenice da ime (i prezime) u Crnoj Gori, prilično jasno i skoro stoprocentno često, ukazuje na nacionalnu pripadnost, kod muslimana i vjersku, morati da mijenjamo imena i prezimena da, radeći u državnoj upravi, ne bismo bilo sumnjivi?

Uostalom, “ukinite” mito i korupciju, ove pojave daleko više i češće od odijevanja koje izražava vjersku pripadnost dovode u sumnju nepristrasnost sluzbenika i ravnopravnost stranaka. 

Naprotiv, odijevanje koje izražava vjersku pripadnost prije je, ili uvijek proistice li iz iskrenih vjerskih ubjeđenja, garant nepristrasnosti nego razlog za sumnju i nju, u to budite sigurno i vi u Vladi i stranke u postupcima pred ovim državnim službenicima i namještenicima.

Neću ovom prilikom o Etičkim kodeksom prihvatljivom načinu odijevanja koje, moram priznati, čovjeka kada uže u državnu instituciju navede da posumnja kako je promašio i ušao bordel.

Moram, ipak, konstatovati da je ovakva norma bila dio svih ranijih Etičkih kodeksa i ona ne zabranjuje eksplocitno nošenje odjeće koje ukazuje na vjersku pripadnost već tu zabranu uslovljava dovođenjem u sumnju nepristrasnost i neutralsnot državnog službenika i namještenika te nije do sada proizvodila kršenje ovih prava u praksi, nadam se da neće ni u buduće, pa medijska aktuelozacija i tumačenje ove teme na ovaj način može imati i političku pozadinu.

No, bude li se desilo tako nešto, na raspolaganju su mnogi pravni mehanizmi zaštite obzirom da Evropska konvencija o ljudskim pravima u čl. 9 garantuje slobodu privatnog i javnog manifestovanja vjerskih ubjeđenja i da je to isto garantovano čl. 46 Ustava Crne Gore. Pri tom, IZCG je potpisala sa Vladom CG ugovor koji garantuje pravo na nesmetano oblačenje muslimana u skladu sa vjerskim propisima.

Na kraju, naši predstavnici u Vlasti, zakonodavnoj i izvrsnoj ce, ubijeđen sam, naći način da zastite naše međunarodnim i domaćim pravnim aktima zaštićeno pravo na javnu manifestaciju vjerske pripadnosti, kao izraz svoje lične odgovornosti pred Bogom ali i političke i lične pred narodom jer eventualno ćutanje na eventualno kršenje vjerskih sloboda ne može dobiti našu političku podršku i ne može biti kompenzovano ničim drugim.