U Novom Pazaru promovisan “Vatan” autora Šefketa Krcića

0
868
Screenshot

U okviru manifestacije pod nazivom “Sandžačko besjedništvo”, održanoj u galeriji Multimedijalnog centra Novi Pazar, promovisano je književno djelo “Vatan” filozofa prof. dr. Šefketa Krcića.

Ovo je filozofsko-pjesničko djelo koje je autor počeo pisati prije više od tri decenije, a koje obrađuje teme, zavičaja, Sandžaka, Bosne, običaja, načina života u sandžačkim provincijama. Djelo ima 10 ciklusa i predstavljaju autorovu filozofija života, i ljubav prema domovini.

Stručna kritika ocijenila je da cijelo Krcićevo stvaralaštvo nastaje spontano “kao da voda teče”, a jedan od recenzenata “Vatana” kaže da je ova knjiga kruna autorove poezije.

Jedan od ciljeva ove manifestacije bio je i da se na kreativan način predstave ideje i djela sandžačkih autora, a u cilju afirmacije duhovnosti sandžačke tradicije, kao i da se inspirišu mlade generacije za akademsko pisanje i javno besedništvo.