Predstavljamo / Nova knjiga dr. Esada Kučevića: Sindromi glave, lica i vilica

0
320

Stručna knjiga Sindromi glave, lica i vilica posledica je sve veće učestalosti, empirijskih napora bržeg prepoznavanja i efikasnijeg tretiranja sindromskih poremećaja, koji su savremeno obrazovanim medicinarima, stomatolozima, defektolozima, genetičarima i molekularnim biolozima svakodnevna obaveza.

U vrijeme univerzalnog kauzaliteta, prednjače neočekivane manifestacije novih sindroma, što upozorava na opasno šablonizovanje i svođenje njihovog dijagnostikovanja na koncentrične krugove (ne)znanja.

Više nisu dovoljna samo klasična saznanja, nego su neophodna djela u kojima su obrađeni svi sinonimi i eponimi, bez upuštanja u istorijski sud. Takav pristup, istovremeno je presudio da primarijus, docent dr. Esad Kučević, ortodont i protetičar, uprkos trećemilenijumskom načinu ishitrenog života, poslije bivšeg tzv. vijeka poluznanja, iznova afirmiše aksiom ponavljanje je majka svih nauka.

Zbog deduktivne koncepcije, u uvodu su prezentovana najnovija studijska saznanja iz biomedicine, molekularne biologije i kongenitalnih anomalija. U nastavku, odnosno većinskom delu posvećenom naslovnoj temi, klasifikovani u 18 grupa, faktografski su prezentovana 158 specifična sindromska, klinička entiteta. Promovisane su definicije, faktografski precizno naglašena incidencija, fokusirana etiologija, objašnjena etiopatogeneza, statistički su navedeni objektivni znaci i subjektivni simptomi kliničke slike, eksponirane su diferencijalne dijagnoze i predložen najmoderniji tretman.

U izostanku konačnih odgovora, o patogenetskim stanjima, sa više od jedne identifikacione osobine, vječna su samo pitanja i transformacije jednine u množini. Ciljano iskušenje, ove knjige, je pokušaj, da se pregledno, popuni postojeća tematska praznina. Njena osnovna namena je da sumirano i sistematizovano, otkloni ravnodušan pristup i da prezentuje aktuelna sindromska stanja. Iz pluralnosti bremenite brojnim kontroverzama, ilustrovanim na 425 fotografija.

Ova knjiga enciklopedijske dubine i preciznosti opravdaće svoju namenu ako motiviše Hipokratove sledbenike na istraživanja u području glave, lica i vilica. U tom slučaju, doprinela bi boljoj zaštiti pacijenata s dentalnim i orofacijalnim poremećajima, što je suprema lex / najviši zakon u biološki-medicinsko-stomatološkoj misiji, prepunoj dinamike i neizvesnosti, koja tek treba da ponudi odgovore na neke višedecenijske teorijsko-empirijske kontradiktornosti. Na putu ka istini, knjiga dr. Esada Kučevića Sindromi glave, lica i vilica, tematski i suštinski je primer determinizma, predodređenosti i sudbinske genske uzročnosti. Jer, priroda jaje ka tom cilju vodi i ono je pile u potenciji.

Izvor: Danas.rs