Presuda u Strazburu: Nošenje kape kao vjerskog obilježja u Sudu BiH nije nepoštivanje ustanove

0
1656

Evropski sud za ljudska prava danas je objavio presudu Sudskog vijeća u predmetu “Hamidović protiv Bosne i Hercegovine”, u kojoj je odlučio da je došlo do povrede prava na slobodu vjerskog uvjerenja iz člana 9. Evropske konvencije, jer je aplikant Husmet Hamidović kao svjedok u krivičnom postupku pred Sudom BiH 2012. godine udaljen iz sudnice, osuđen zbog nepoštivanja suda i novčano kažnjen jer je odbio skinuti kapu koju je nosio kao pripadnik selefijsko-vehabijske zajednice u BiH.

Evropski sud je utvrdio da ništa u predmetnom slučaju nije ukazivalo na to da se Hamidović ponašao drsko tokom suđenja. Zbog toga je sud zaključio da u demokratskom društvu nije bilo nužno kazniti ga zbog nepoštivanja suda samo zato što je odbio skinuti kapu koju nosi iz vjerskih uvjerenja. Time je povrijeđeno njegovo temeljno pravo na manifestiranje vjere.

Sud se u ovoj presudi također osvrnuo na pitanje isticanja vjerskih simbola na radnom mjestu te se u vezi s tim referisao na svoju obimnu sudsku praksu. Sud je istakao da se Hamidovićev predmet razlikuje od slučajeva koji se tiču nošenja vjerskih obilježja i odjeće na radnom mjestu, naročito javnih službenika.

Sud je zaključio da se, za razliku od privatnih osoba, kao što je Hamidović, nosiocima javnih funkcija može nametnuti obaveza da budu diskretni, neutralni i nepristrasni te da im se u vezi s tim zabrani nošenje i isticanje vjerskih obilježja i odjeće za vrijeme obavljanja javne funkcije.