Skoplje / Tribina o mogućnostima saradnje Bošnjaka na Balkanu

0
153
Foto: Facebook

U Skoplju je tokom vikenda u organizaciji Foruma Bošnjaka Sjeverne Makedonije održana tribina o mogućnostima saradnje Bošnjaka u državama regije.

Cilj je ostvarivanje njihovih prava u obrazovanju na bosanskom jeziku, upotrebi jezika, jedinstvenim nacionalnim simbolima i praznicima, te političkom predstavljanju i zapošljavanju, bošnjačkim kontaktima i saradnji u dijaspori, itd.

Na skupu su učestvovali bošnjački predstavnici iz Vlade Kosova, ministar za regionalni razvoj Rasim Demiri te zamjenik ministra dijaspore Ćerim Bajrami, uz makedonske domaćine i poznate bošnjačke aktiviste i intelektualce među kojima su bili i dr. Limko Bejzaroski, prof. Redžep Škrijelj, prof. Džemal Bektović.

Kako pojašnjava kosovski doministar dijaspore Bajrami, poseban osvrt na tribini dat je na Bošnjake Kosova i komparaciju tamošnjih ustavnih i zakonskih prava sa aktuelnom institucionalnom i obrazovnom pozicijom Bošnjaka u Sjevernoj Makedoniji, uz potrebu što skorijeg omasovljenja nastave na bosanskom jeziku za bošnjačku djecu u Sjevernoj Makedoniji.

Govoreći o aktuelnim pravima i položaju bošnjačke nacionalne zajednice u zemljama regije zaključeno je da su ovakvi susreti nužnost i da treba poraditi na organizaciji šireg skupa uz uključivanje predstavnika Bošnjaka i iz Sandžaka, Crne Gore, Albanije te prisustvo i bošnjačkih predstavnika iz BiH.

Izvor: Avaz.ba