BNV: Održan seminar o značaju bosanskog jezika u predškolskom odgoju

0
418

Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je u Novom Pazaru seminar pod nazivom „Bosanski jezik u predškolskom odgoju“, namjenjen profesionalnom usavršavanju odgajatelja. Obraćajući se učesnicima seminara predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo podsjetio je da je od uvođenja nastave na bosanskom jeziku u proces uključeno hiljade stručnih ljudi, da nastavu na maternjem, bosanskom jeziku pohađa 17. 500 đaka u 40 obrazovnih ustanova.

Predavač, svoja znanja i vještine na odgajatelje prenijela je Azra Hodžić Čavkić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sa katedre za bosanski, hrvatski i srpski jezik.

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo podsjetio je da je delegacija te ustanove već u prvim danima od formiranja posjetila PU „Mladost“ kako bi se unaprijedila saradnja i ukazalo na značaj predškolskog odgoja u kontekstu bosanskog jezika.

Potpredsjednik Vijeća zadužen za obrazovanje profesor dr. Sait Kačapor rekao je odgajateljima da im je Vijeće na raspolaganju, te da se planira izrada brojnih priručnika i organizacija sličnih seminara i radionica kako bi se njima olakšao rad sa najmlađima u nastavi na bosanskom jeziku.

Učesnicima seminara predsjednik Vijeća Esad Džudžo predstavio je i tim saradnika iz Odbora za obrazovanje koji će u narednom periodu realizovati mnoge projekte u okviru obrazovanja na bosanskom jeziku.