Kabinet predsjednika opštine Rožaje: Dugovanja opštine nisu 24, već nešto ispod 14 miliona eura

0
198

Ukupna dugovanja opštine Rožaje, javnih ustanova, službi i preduzeća koje se finasiraju iz budžeta opštine, na dan 30.09. ove godine iznose 13.889.043 eura a ne kako su objavili pojedini mediji 24 miliona, stoji u saopćenju Službe predsjednika opštine Rožaje, Ejupa Nurkovića.

Obaveze po osnovu neto zarada zapošljenih na kraju prošlog mjeseca su iznosila, 495.000 eura, po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih 1.781.847 eura, za pozajmice 155.765 eura, prema dobavljačima opština ima 435.604 eura obaveza, prema budžetskim korisnicima 284.896 eura dok su obaveze za održavanje javnih površina prema preduzeću Komunalno 508.820 e. što ukupno iznosi 3.661.934 eura.

Pored toga, ukupne obaveze JU, preduzeća i služni koje se finasiraju iz budžeta opštine, na kraju prošlog mjeseca su iznosile 3.374.000 eura dok su kreditne obaveze opštine 6.853.109 eura.

Kada su u pitanju kreditne obaveze, radi se uglavnom o dugoročnim kreditima sa rokom otplate od 7-23 godine stoji u tom saopćenju i dodaje da opština Rožaje priprema podnošenje tužbe protiv autora spornog teksta “zbog iznošenja neistinitih informacija i obmanjivanja građana”.

Izvor: Pobjeda