Kuhinja Crvenog krsta obezbjeđuje obroke za 550 Tutinaca

0
408

Usluge Narodne kuhinje Crvenog krsta u Tutinu trenutno koristi 550 korisnika, a dovoljne količine namirnica ova organizacija imaće do juna naredne godine.

Sekretar ove humanitarne organizacije Sead Kurtanović rekao je radiju Sto plus da je upis korisnika počeo 26. avgusta i traje tokom cijele godine.

“Usluge Narodne kuhinje mogu koristiti samohrana staračka domaćinstva, porodice na granici ostvarivanja prava na pomoć iz socijalne zaštite, višečlane porodice, interno raseljena lica, porodice sa obolelim osobama, samohrani roditelji, korisnici bez stalnih primanja, kao i korisnici novčane socijalne pomoći”, rekao je Kurtanović.

On je dodao da su namirnice za kuhinju obezbijedili Crveni krst Srbije i Ministarstvo rada.

Narodna kuhnija Crvenog krsta u Tutinu može obezbijediti obroke za maksimalno 600 korisnika.