Leković: Usvajanje kodeksa ponašanja službenika na sljedećoj sjednici Skupštine

0
678
Foto: radiostoplus.com

Kodeks ponašanja službenika i namještenika u lokalnim samoupravama biće u Novom Pazaru usvojen na prvoj narednoj sjednici Skupštine grada, rekao je danas načelnik Gradske uprave Almir Leković.

On je radiju Sto plus rekao da taj kodeks podrazumijeva pre svega dobro i kvalitetno funkcionisanje uprave, kojim građani treba da budu zadovoljni.

“Usvajanjem tog kodeksa uprava treba da bude objektivna, zakonita, kulturna i predusretljiva u svakom pogledu.Tekst kodeksa se prilagođava da bude što jasniji građanima, a ne da bude u internoj upotrebi u okviru uprave”, rekao je Leković.

Kodeks ponašanja službenika i namještenika u lokalnim samoupravama, kao novu zakonsku obavezu, sve lokalne samouprave u Srbiji treba da imaju od 1. decembra.

Sankcije za “probijanje” roka propisanog članom 196. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave nisu predviđene, i po tome kodeks treba da bude donijet u roku od godinu dana od početka primjene ovog zakona.