NP / Propao tender za uklanjanje radiokativnih gromobrana, uskoro novi

0
176

Tender lokalne samouprave za izbor kompanije koja će ukloniti radioaktivne gromobrane sa četiri zgrade u Novom Pazaru i postaviti nove, propao je jer je jedina pristigla ponuda proglašena neprihvatljivom, saznaje radio Sto plus.

Za posao bezbjedne demontaže gromobrana, njihovog transporta i uskladištenja u “Nuklearnim objektima Srbije”, a potom i postavljanje novih, zajedno su se prijavili Institut za nuklearne nauke “Vinča” i “Bica inženjering” iz Despotovca.

Međutim, tenderska komisija je njihovu ponudu odbila jer je bila nešto veća od 1,4 miliona dinara, koliko je lokalna samouprava nameravala da potroši iz gradske kase.

Radioaktivni gromobrani, koji su trebali da budu uklonjeni, nalaze se na Novoj lučnoj zgradi (iznad ulaza L) i stambenim zgradama u Omladinskoj ulici, Jaliji i na Keju 12. srpske brigade.

Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja bilo je naloženo uklanjanje svih takvih gromobrana do kraja maja 2014. godine, a taj posao je trebalo da finansiraju stanari stambenih zgrada. Umesto njih, tu obavezu je na sebe preuzela lokalna samouprava Novog Pazara.

Član Gradskog vijeća Esad Fazlić najavio je da će do kraja nedelje biti raspisan novi tender i dodao da gromobrani koji treba da budu demontirani ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, da se redovno prati njihovo stanje, kao i da nisu oštećeni.

Izvor: Radiostoplus.com