Održana javna rasprava o budžetu Tutina za 2020. godinu

0
337

Lokalna samouprava Tutina organizovala je javnu raspravu o nacrtu budžeta opštine za sljedeću godinu na kojoj su, pored direktnih budžetskih korisnika, učestvovali i građani.

Šef Odjeljenja za budžet i finansije Nihad Gusinac izjavio je za radio Sto plus da je cilj javne rasprave bio da se u proces donošenja i planiranja budžeta za 2020. godinu aktivno uključe i građani Tutina.

“Na sajtu Opštine Tutin bio je objavljen i anketni listić pomoću kojeg su svi zainteresovani građani Tutina mogli prijedložiti svoje ideje i pojekte koji će svakako biti uzeti u razmatranje prilikom donošenja budžeta za sljedeću godinu”, kazao je Gusinac.

On je dodao i da će izvještaj sa javne rasprave o budžetu za 2020. godinu, zajedno sa prijedlozima i sugestijama građana, biti proslijeđen Opštinskom vijeću Tutina na razmatranje i usvajanje.

Izvor: Radiostoplus.com