Osniva se naučni centar u Sjenici

0
145

Vlada Srbije donela je danas odluke o osnivanju Naučno-obrazovnog centra “Pešter” u Sjenici.

U naučnom centru u će se sprovoditi analitička istraživanja o klimatološkim promjenama na Pešterskoj visoravni, kao i njihovom uticaju na razvoj proizvodnje zdrave hrane, kao jednoj od najperspektivnijih privrednih grana i osnove privrednog razvoja tog kraja, saopćeno je iz Vlade.

Ovaj centar osniva se kao višefunkcionalna ustanova, u cilju organizacije obrazovnih i naučnih skupova, seminara i okruglih stolova, ljetnjih škola i kampova, radionica, kolonija iz oblasti klimatologija i zdrave hrane i njihovog uticaja na razvoj turizma.

Izvor: Tanjug