Rahić: BNV može funkcionisati samo na osnovu dogovora, usaglašavanja i konsenzusa

0
193
Foto: Medin Halilović

Piše: Esad Rahić

Šteta, ogromna šteta, šta se radi preko leđa Bošnjačkog nacionalnog vijeća. I politički slijepac je znao da se politički program promoviran u bilo kojoj formi (platforma, deklaracija, rezolucija, pamflet…) kao dokument jedne partije, ne može javnosti predstavljati kao stav čitavog Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u situaciji kada ono egzistira na koalicionoj osnovi, odnosno na koaliciji dvije liste, a da ne izazove ogromne razorne posljedice po sadašnji sastav Vijeća i po njegovu dalju sudbinu. 

Kroz Bošnjačko nacionalno vijeće može legitimno proći samo dokument koji je prošao kroz konsultacije i usaglašavanje od strane obje liste, i kroz postignuti potpuni konsenus. Nema majorizacije u odlučivanju. 

Ovo nije smjelo da se desi. Moralo se znati da lista “Vakat je” neće pristati na nikakav akt svršenog čina i da bude obična ikebana u BNV. Također je od početka svakom građaninu, a kamoli političaru jasno, da nema potrebne većine bez vijećnika liste “Vakat je” koja daje legitimitet upravljanju ovom institucijom.

Da li postoji minimum pameti i razuma da se zaustavi ovaj politički avanturizam i omogući Bošnjačkom nacionalnom vijeću da nastavi da normalno radi bez udaraca i pritisaka sa strane. 

Niko ne brani da se pomenuta platforma promoviše kao dokument partije koja je njegov autor, ali ne može biti dokument cijelog BNV bez saglasnosti i odobrenja liste “Vakat je”.

Ova situacija, ako razumni ljudi ne dođu do racionalnih rješenja, dovešće do urušavanja sadašnje koalicije u BNV. A to u listi “Vakat je” ne žele, ali ne mogu niti da pristanu da neko u njihovo ime donosi odluke od sudbinskog značaja po ovu instituciju i po sadašnjost i budućnost sandžačkih Bošnjaka. 

Vrijeme je za mudre i trezvene poteze i odluke. Lahko je rušiti, a teško je izgraditi. BNV može raditi samo na osnovu dogovora, usaglašavanja i konsenzusa. U suprotnom pretvoriće se u institucionalni Vezuv. Ali još ima vremena da nadvlada pamet i da se dođe do rješenja na obostrano zadovoljstvo.