Boravak na Arefatu – Dan preispitivanja, molitve i pokajanja

0
149

Na visoravni Arefat od sinoć su se počele okupljati ovogodišnje hadžije iz cijelog svijeta, a među njima i hadžije iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka.

Boravak na Arefatu obaveza je svakog hadžije. To stajanje (boravak) mora se ostvariti makar jedan trenutak u danu uoči Kurban-bajrama, u periodu od podne, pa do zore sljedećeg dana.

Muhammed, a.s., je izrekao brojne hadise koji govore o važnosti i značaju Dana Arefata, a u jednom od njih je rekao: “Allah se ponosi onima koji borave na Arefatu pred stanovnicima nebesa, i kaže im: ‘Pogledajte ove Moje robove, došli su raščupani i uprašeni iz raznih predjela, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grijehe, iako bili obilni kao kapljice kiše.’”

Foto: Anadolija

Arefat je najvažniji obred hadža. Hadžije većinu boravka na Arefatu provest će u ibadetu, dovi, molitvama, preispitivanju i pokajanju.

Nakon zalaska Sunca hadžije će organizirano biti prevezeni do Muzdelife, gdje će također provesti dio noći u individualnom ibadetu. Na Muzdelifi će klanjati akšamski i jacijski namaz, a potom i vitr-namaz. Još je potrebno da se naberu kamenčići za bacanje na Mini.

Iza ponoći hadžije će krenuti pješice prema Mini, koja se nalazi 10 kilometara od Muzedelife, i za starije hadžije ovo predstavlja fizički najzahtjeviji dio obreda hadža. Za nekolicinu starijih i iznemoglih hadžija osigurana je dodatna tehnička podrška i dovoljan broj invalidskih kolica.

Na Mini će hadžije baciti kamenčiće. To je simbolično kamenovanje šejtana koje treba obaviti poslije sabah-namaza, ali je za starije, iznemogle osobe i one koji su u njihovoj pratnji dopušteno da se izvrši odmah poslije pola noći.

“Po dolasku u hotel u Mekku hadžije će izvršiti obredno skraćivanje kose i skinuti ihrame. Naše hadžije će drugog dana Bajrama obaviti Tavafu-l-ifade i S’aj. Tek nakon što obave ovaj tavafa i S’aj, hadžijama prestaju ihramske zabrane”, navodi Mina.

Izvor: Mina