Gdje treba da se prijavite ako ste nezaposleni da biste dobili pare od države Srbije?

0
877
blank

Nezaposleni ste, ali niste sigurni da li imate pravo na novčanu naknadu, ili znate da vam novac slijedi, ali niste sigurni koji iznos i koliko dugo bi trebalo da ga primate. Telegraf.rs odgovara na ove, ali i mnoge druge nedoumice.

Prije svega, da biste dobili naknadu za nezaposlene potrebno je da ste prije toga bili zaposleni najmanje 12 mjeseci neprekidno ili s prekidima u posljednjih 18 mjeseci, kao i da vam je radni odnos prekinut na zahtjev poslodavca, ili jednostavnije rečeno – da ste dobili otkaz.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Istog dana kada ostanete bez posla stičete pravo na naknadu, a Nacionalnoj službi za zapošljavanje morate da se javite u roku od 30 dana. Ukoliko premašite ovaj rok, ostajete bez novca.

KAKO SE RAČUNA VISINA NAKNADE

Mjesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mjesecu za koji se ostvaruje pravo, s tim što za cio mjesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši od 51.905 dinara.

KOLIKO DUGO NEZAPOSLENI IMA PRAVO NA NAKNADU

3 meseca, za staž od 1 do 5 godina
6 meseci, za staž od 5 do 15 godina
9 meseci, za staž od 15 do 25 godina
12 meseci, za staž duži od 25 godina
24 meseca – ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine.

U OVIM SLUČAJEVIMA PRIMANJE NAKNADE MOŽE DA SE PRODUŽI

– za vrijeme trajanja dodatnog obrazovanja i obuke
– za vrijeme privremene sprečenosti za rad, ali ne duže od 30 dana
– za vrijeme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege djeteta

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENATA

– rješenje o prestanku radnog odnosa
– potvrda o zaradi
– radna knjižicu

blank
Sa dokumentima pravo u NSZ, (Foto: Tanjug/AP)

GDJE TREBA DA SE PRIJAVITE

Ako ispunjavate ove uslove, javite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

ŠTA JE JOŠ POTREBNO ZNATI

Korisnik novčane naknadu ima pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu.

Članovi porodice korisnika novčane naknade imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Korisnik novčane naknade dužan je da se lično javlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi obavještavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju svakih 30 dana.