Današnji Sandžak je 1877. godine izdvojen iz sastava Bosanskog vilajeta

0
1900
blank

Administrativno – teritorijalnim promjenama iz 1865. godine Bosanski i Hercegovački ejalet spojeni su u Bosanski vilajet kojeg su činili Sarajevski, Travnički, Bihaćki, Banjalučki, Zvornički, Hercegovački i Novopazarski sandžak.

Odlukom Porte jula 1872. godine Novopazarski sandžak izdvojen je iz Bosanskog vilajeta i priključen Niškom sandžaku, koji je ulazio u sastav Rumelijskog vilajeta. Od ova dva sandžaka osnovan je poseban Novopazarski vilajet.

Ovakva podjela zadržala se kraće vrijeme, a nakon toga vraćeno je na stanje kakvo je bilo do juna 1872. godine.

Novopazarski sandžak je ponovo izdvojen iz sastava Bosanskog vilajeta, gdje je ostao sve do 2. februara 1877. godine. Tada je priključen Kosovskom vilajetu.

Ovakvim potezima osmanska diplomatija je vješto spasila Sandžak da ne padne u ruke Austrougarskoj, naredne godine.