Mahom pristajući uz okupacione vlasti, bošnjačka inteligencija gurnula je MNO u saradnju sa Srbima

Na pismeni poziv Ali-bega Firdusa i drugova održan je 3. decembra 1906. godine u Slavonskom Brodu sastanak bošnjačkih prvaka iz cijele zemlje, na kojem je utemeljena Muslimanska narodna organizacija (MNO). Većina učesnika sastanka tražila je da se autonomna borba proširi na pitanje političkih sloboda i uređenje agrarnih odnosa. Manjina je bila za to da se … Nastavi čitati Mahom pristajući uz okupacione vlasti, bošnjačka inteligencija gurnula je MNO u saradnju sa Srbima