Atif Purivatra, pionir afirmacije bošnjačke nacije

Atif Purivatra rodio se 1928. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu te Pravni fakultet. Zvanje magistra političkih nauka stekao je 1965. godine, a doktora političkih nauka 1972. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 1945. do 1965. radio je u organima Državne uprave a za docenta na Fakultetu političkih nauka … Nastavi čitati Atif Purivatra, pionir afirmacije bošnjačke nacije