BNV očekuje reviziju Akcionog plana

0
600
blank
Foto: BNV

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća učestvovali su danas u Beogradu na prezentaciji rezultata koji se odnose na sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava manjina u Srbiji, koju su organizirali Vijeće Evrope i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Kako je saopćeno iz BNV, predsjednik Vijeća Esad Džudžo tom prilikom ukazao je na činjenicu da Akcioni plan za ostvarivanje prava manjina nije uvažio pitanja koja opterećuju pripadnike bošnjačkog naroda u Sandžaku, a odnose se prevashodno na rasvjetljavanje i rješavanje pitanja zločina nad Bošnjacima tokom devedesetih godina prošloga vijeka, adekvatnu nacionalnu zastupljenost u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim državnim organima i ustanovama sa javnim ovlaštenjima, te pitanja rješavanja položaja bošnjačkog naroda i statusa Sandžaka. On je ukazao da veliku zainteresiranost Bošnjačkog nacionalnog vijeća za očekivanu reviziju Akcionog plana.

blank
Foto: BNV

Potpredsjednik Vijeća Muhedin Fijuljanin naglasio je nezadovoljstvo BNV Akcionim planom, ističući da tokom njegove izrade nisu uvaženi prijedlozi BNV koji odražavaju realne probleme i potrebe Bošnjaka, kao i nužnost ustavnih izmjena kojim bi se obezbjedilo ostvarivanje prava Bošnjaka i rješavanje njihovih identitetskih i statusnih pitanja.

blank
Foto: BNV

Uvodna obraćanja na skupu imali su Suzana Paunović, direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Tobias Flessenkemper, šef Kancelarije Vijeća Evrope u Beogradu. Na prezentaciji su učestvovali i predstavnici Delegacije EU i OSCE u Beogradu, predstavnici nadležnih ministarstava i predstavnici nacionalnih vijeća.