Danas se obilježava Dan novinara Sandžaka

0
250
blank
Foto: Unplash

Novinari i medijski profesionalci u Sandžaku 1. februar obilježavaju kao Dan sandžačkog novinarstva.

Ovaj datum se obilježava u znak sjećanja na 1. februar 1932. godine, kada je u Prijepolju izašao prvi broj lista “Sandžak”. Iako se pojava novina “Sandžak” uzima za datum sandžačkog novinarstva u ovoj regiji je bilo novina i znatno prije. Ne treba zaboraviti list “Hak”, stranke Džemijet, koji je počeo da izlazi 1922. godine.

List “Sandžak” iz 1932. godine je u svakom primjeru, sadržajnom prije svega, svjetli primjer novinarstva uopće. Društvene mreže su postale nadogradnja za medije, a lokalne televizije su postale stranačka glasila sa konstantno istim facama i tupim pričama, bez debata, dijaloga i afirmativnih tema.

Tokom šestogodišnjeg izlaženja (1932-1938) u Kraljevini Jugoslaviji, s listom su sarađivali najprogresivniji i najugledniji ljudi toga vremena. Među suradnicima bili su i mnogi profesori Beogradskog univerziteta, kao i lideri najznačajnijih opozicionih stranaka.

Osnivači lista, njegove mecene i poštivaoci su se, već u jednom od prvih brojeva “Sandžaka”, putem javnog proglasa pod nazivom “Sandžaklijama i prijateljima Sandžaka”, obratili javnom mnjenju, ukazujući na programsku orijentaciju ovog glasila, navodeći da je odavno bio potreban jedan list u kome bi našao pisanog izraza cijeli javni život Sandžaka.

Postojala je potreba da se podstaknu ljudi na otpočinjanje jednog ovako značajnog kulturnog djelovanja, da se naši školovani ljudi zainteresuju za javne poslove rodnog kraja, da se unese nešto duhovnog života u naše zaspale gradove i nešto pokreta u naše selo. Zbog toga je pokrenut list “Sandžak”.

“Pokrenut ne da on sam to sve sredi, nego da pomogne, ponegdje podstakne, dovede u međusobnu vezu one koji to hoće da rade…”

Pokretači lista su željeli da izvrše integraciju svih progresivnih snaga oko svoje opoziciono koncipirane političke platforme, što je bio više nego hrabar i riskantan poduhvat u vrijeme gvozdene diktature kralja Aleksandra Karađorđevića.

“Sandžak” se često suočavao sa velikim materijalnim teškoćama, ali je, uprskos svim preprekama političke i materijalne prirode, uspijevao da se održi zahvaljujući svesrdnoj podršci njegovih pokretača, pretplatnika i pojedinih donatora. (U vrijeme velike finansijske krize, glavni urednik i vlasnik lista Milivoje Žugić prodao je veliki dio imovine u selu Mioskoj kod Prijepolja, kako bi obezbijedio sredstva za njegovo dalje izlaženje.)

“Sandžak” je štampan u Užicu, s tim što su rukopisi morali prolaziti kroz strogu cenzuru javnog tužioca. Da bi mnogi vrijedni i napredni slobodoumni tekstovi našli svoje mjesto u listu, redakcija bi često, u dogovoru sa vlasnikom štamparije, umjesto odobrenog materijala, krijumčarila drugi, koji javni tužilac nije vidio. Tako se dešavalo da mali broj primjeraka lista bude štampan prema rukopisima koje je javni tužilac odobrio, a cijeli tiraž namijenjen čitaocima sa izmijenjenim sadržajem.

Izvor: Sandzacke.rs