Džudžo za Infolid: Modelu nastave na bosanskom vratiti dostojanstvo

0
260
blank
Foto: Bošnjačka lista

Nosilac “Bošnjačke liste” Esad Džudžo rekao je za portal Infolid da je modelu nastave na bosanskom jeziku potrebno vratiti dostojanstvo i da treba raditi na formiranju redakcije na bosanskom jeziku na RTS. Džudžo je kazao da je njegova lista nezavisna i nepartijska i da ljudi koji su na njoj imaju rezultate u svom dosadašnjem radu.

Koji su najznačajniji dijelovi vašeg programa?

– Teško je to odvojiti, no ipak svakako oblast obrazovanja na bosanskom jeziku u predškolskom, osnovnom i srednjem nivou. Tu trebamo vratiti, prije svega, dostojanstvo tom modelu nastave. Druga stvar je implementacija elaborata o departmanu bosnistike na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Pridobiti vijećnike sa svih lista na utvrđivanju prioriteta u oblasti zaštite i obnove bošnjačkog kulturnog nasljeđa u Sandžaku i diljem Srbije, gdje su nekada, a i sada živi značajan dio pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice. Sprovesti Program usklađivanja naziva ulica, trgova, obrazovnih i kulturnih ustanova sa nacionalnim sastavom stanovnoštva u Sandžaku. Nastaviti razgovore sa Programskim u Upravnim odborom Javnog servisa o uspostavljanju redakcije na bosanskom jeziku na RTS, na šta imamo pravo, a država obavezu.

Šta je ono, po vašem mišljenju, što vas razlikuje od drugih lista?

– Bošnjačka lista je nezavisna i nepartijska lista, koja ima vidljive i svima prepoznate rezultate i program koji može i mora ujediniti sve vijećnike u novom sazivu BNV.

Bili ste rukovodilac BNV, imate veliko iskustvo, šta je ono što nova većina treba da uradi u prvoj godini mandata?

– U prvoj godini moguće je početi sa realizacijom gotovo svega iz odgovora na prethodno pitanje, ali i konačno realizirati projekat obnove Prijepoljske musale, pristupiti izradi projekta obnove i rekonstrukcije džamije i hamama osnivača grada Novog Pazara, Gazi Isa – bega, kao otkup i adaptaciju nekoliko tradicionalnih bošnjačkih kuća, koje polako, ali sigurno nestaju sa lica zemlje, pogotovu u Novom Pazaru i Prijepolju.

Često govorite o rezultatima BNV u periodu dok ste bili rukovodilac te institucije i pozivate se na njih, pa, šta je ono što vas čini ponosnim iz tog perioda?

– Svakako proces obnove i uspostavljanje standarda bošnjačkog sistema vrijednosti u Sandžaku kroz ozakonjenje bosanskoga jezika, grba, zastave i himne sandžačkih Bošnjaka, kao i utvrđivanje nacionalnih blagdana, nagrada i tradicionalnih kulturnih manifestacija. Posebno me čini ponosnim održavanje prvog Javnog časa bosanskog jezika, 20. oktobra 2004.godine u Osnovnoj školi ‘Dr. Ibrahim Bakić’, i naravno – početak cjelokupne nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku, 2. septembra 2013. godine. Ipak bih izdvojio proglašenje Himne sandžačkih Bošnjaka – ‘Ja sin sam tvoj’, čiji sam koautor, kao i izgradnja zgrade Centra za bošnjačke studije, koja je izgrađena isključivo sopstvenim i sredstvima donatora.

Sa kim ćete razgovarati 14. novembra?

– Nakon izbora, inicirat ću razgovor svih izabranih vijećnika o uspostavljanju minimalnog nacionalnog konsenzusa i dogovora, prije svega o direktnim prijenosima sjednica novog saziva BNV, kako bi oni ljudi čije povjerenje dobijemo na izborima, mogli da imaju uvid u sva događanja prije i pogotovu nakon izbora i rada novog saziva BNV, kao kuće svih Bošnjaka i nove pozitivne energije.

Izvor: Infolid.rs