DŽUDŽOVA I DŽEMOVA DŽADA: Bošnjaci po ubjeđenju ili po budžetu?!

0
409
blank

I peta lista za izbore za BNV jučer je proglašena. Time se zaokružio broj onih koji će učestvovati na izborima. Kao peta proglašena je “Bošnjačka lista – Esad Džudžo”. Lista koja se pojavila, reklo bi se, nenadano i u zadnjem momentu uspjela da skupi potpise i preda kandidaturu.

Piše: Rizah Muratbegović

Esad Džudžo poznata je ličnost u Sandžaku i šire. I najljući protivnici mu priznaju da se borio za “bošnjačku stvar” i da je cio radni vijek posvetio tome.

Ipak, čini se da je Džudžo odocnio s kandidaturom. Pripremama. Gradnjom infrastrukture svoje liste na terenu. Mnogo bi bolje prošao i mnogo više ljudi animirao da je u ovo krenuo prije godinu dana.

Kao da je čekao i nadao se da će opet dobiti poziv od Ugljanina. I možda je to najveća zamjerka koja ide prema Džudžu. Što vrlo često nije znao i ne zna da izađe iz tog “Suljovog nacionalnog kalupa”. Da se otarasi tih mantri i floskula koje je pokupio u tom društvu. Recimo, floskula o “bošnjačkom jedinstvu”, “konsenzusu”, “BNV-u kao najvišem predstavničkom i političkom tijelu Bošnjaka” i sl.

Jer, ne postoje izbori u Sandžaku a da nije pominjano to jedinstvo. Naša razjedinjenost i fragmentacija bila je u direktno posljedičnoj proporciji sa pominjanjem bošnjačkog jedinstva. Što se više pominjala više smo bili podjeljeni. Fraza iza koje nije bilo nikakve akcije. Riječi bez iskrenog nijeta.

Ili ona o “BNV kao najvišem političkom i predstavničkom tijelu”, iako zakonski to nije tako. Posebno to nije političko tijelo. BNV je institucija kulturne autonomije sandžačkih Bošnjaka. Tako je definisana zakonom. Tako je treba tretirati i iscrpiti sve mogućnosti za kulturnom autonomijom. Nismo iscrpili ni 10%. Umjesto toga politikanstvu nije bilo kraja. Možda je ono MNVS i BNVS bilo najviše političko tijelo, ali gospodo vi ste ga ukinuli i preveli na Nacionalni savjet bošnjačke nacionalne manjine. U skladu sa zakonom. I tu stavili tačku. Tako da, politikom nek se bave političke partije. Kulturom i kulturnim identitetom BNV. Ne treba to dvoje mješati.

Ipak, ono što Džudža razlikuje od drugih jesu rezultati. Zbog toga je i dobar njegov slogan “Garant rezultata”. Jer, šta god da je radio, iza njega je ostalo nešto vidljivo i opipljivo. Najzad, zahvaljujući Džudžu to BNV je dobilo svoju reputaciju, dignitet, prepoznatljivost. Sjetimo se samo agilnosti i aktivnosti koje je to Vijeće imalo dok je on bio na njegovom čelu. Sve suprotno od onoga kada je Džudžo otjeran. Iz Džudža je makar zračila ta želja, entuzijazam i vjera u ono što radi. On je bio Bošnjak iz ubjeđenja a ovi Bošnjaci zbog budžeta.

Pored toga, na početku kampanje Džudžo je pokazao da jedini ima neku viziju i program. A konkretan poziv da “budući saziv kao prvu obavezu uzme formiranje komisije koja će ispitati rad i finansijske transakcije aktuelnog saziva BNV” je novum koji zadire u jako bitno pitanje kojim se niko do sada nije bavio, odnosno korupcije i pronevjere sredstava iz budžueta BNV. Vrlo ozbiljnim indicijama da se radi o višemilionskoj pronevjeri sredstava treba pristupiti ozbiljno i na koncu obavjestiti i nadležne državne organe koji se moraju uključiti.

Nadalje, pored Džudža na listi ima vrlo ozbiljnih kandidata, referentnih, koji su u svom radu prepoznati kao ljudi koji su radili na osnovama bošnjačkog sistema vrijednosti.

Ipak, valjalo bi ovdje istaći jednog među njima. Himanistu, novinara i borca za bošnjačka nacionalna prava Džema Halilagića iz Priboja. Džemo je paradigma bošnjačke borbe, stradanja i neadekvatnog odnosa Novog Pazara prema Polimlju. Niko se nije sjetio tog čovjeka godinama, niko iz BNV nije htio finasirati njegovu sjajnu knjigu o golgotama kroz koje su prolazili Bošnjaci devedesetih u tim pograničnim mjestoma s Bosnom (ali su finansirali Azizijevu knjigu), i kada je bio ostavljen i zaboravljen i prema njegovom svjedočenju i izdan od SDA Sadnžaka, Esad Džudžo mu je ponudio mjesto na svojoj listi. Ako zbog nikoga drugog, zbog Halilagića vrijedi zaokružiti ovu listu.

Izbori za članove nacionalnih vijeća nacionalnih manjina biće održani 13. novembra. Kao pojedinac, ako bih birao, izabrao bih od ponuđenih lista i pojedinaca Esada Džudža i Džema Halilagića. Možda baš što će mu svaki glas biti potreban da uđe u BNV, a možda i zato što neulaskom Džudža u BNV mi bi kao narod pokazali da ne cijenimo rezultat, žrtvu, izgaranje na temeljima bošnjačkog identiteta. Potvrdili bi da smo rulja i stado koje kreće za onim ovnom koji ima jače zvono oko vrata ili bikom koji može glasnije riknuti!

Izvor: Sandzacke.rs