Efendija Fuad Čekić: Život posvećen vjeri i mladima

0
217
blank
Foto: Privatna arhiva

Počeo je ramazan, sveti mjesec kod muslimana širom svijeta. Moja iskrena želja je da ovim svojim tekstom predstavim jednog koji je odavno to zaslužio, a da u duhu multikulture doprinesem onom što treba da krasi sve ljude – vjera u dobrotu, plemenitost i poštovanje različitosti.

Piše: Božidar Proročić, književnik i publicista

Efendiju Fuada Čekića, imao sam priliku bliže da upoznam i sarađujem sa njim kada je istaknuti bosanski književnik Hadžem Hajdarević, 2019. Godine, gostovao u medresi ”Mehmed Fatih” u Tuzima povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika. Kroz moj dosadašnji rad, saradnju, pristup, brojne lične impresije njega bih opisao kao jednog od najznačajnih savremenih bošnjačkih i islamskih učenjaka i intelektualaca u Crnoj Gori ali i na prostorima Zapadnog Balkana.

Njegova nevjerovatna duhovna dimenzija, smirenost, elegancija i erudicija iskazana je u svakom razgovoru i sa jednakim poštovanjem prema svakom živom biću. Još dok je bio na čelu Medrese ”Mehmed Fatih” u Tuzima dao je svoj veliki i nesebičan doprinos obrazovanju mladih, podstičući ih ne samo da jačaju vjeru i da čuvaju svoj identitet i maternji bosanski jezik već i da kroz prizmu islamskih nauka izrastu u insane kojima će dobrobit prema ljudima biti prioritet.

Volter je jednom zapisao: “Jedini način da obavežemo ljude da govore dobro o nama je – da i činimo dobro”. Upravo ovim riječima književnog velikana Voltera, opisao bih Fuada ef. Čekića. Kroz ne tako česte ali prijatne i duge susrete u kojima sam uvijek uživao slušajući njegove mudrosti. Postoje ljudi koji vam “zađu” u srcu odjednom, u prvom ih susretu osjetite dragima, bliskima, iskrenima i svojim u svakom pogledu.

Njegova posvećenost i uticaj na mlade je presudan i značajan u njihovom obrazaovanju, ali i načinu prema kome će se poštovati vjera kojoj pripadaju. Ovakvi duhovni emisari predstavljaju mostove koji spajaju ljude ne samo kod nas nego širom ovog dunjaluka. Efendija Čekić, čini da njegova posvećenost i odnos sa ljudima-insanima, vjernicima predstavlja ključ za uspjeh vjerske pouke u ovim teškim i nesigurnim vremenima. Čekić je pun ljubavi prema islamu što je evidentno njegovim upornim radom ali i komunikativnim sposobnostima. On vrši jednu plemenitu misiju na Zemlji, a to je povezivavanje Bošnjaka-muslimana širom prostora Zapadnog Balkana pa i šire.

Njegova upornost, postojanost, obrazovanje visoke etičke i moralne norme čine jednu snažnu ličnost čija temeljitost, hrabrost i upornost ga čine jednim od najdragocjenih članova Islamske zajednice u Crnoj Gori. Plav iz kojeg nam dolazi efendija Čekić nam dolazi iz grada koji je vijekovima bio poznat i priznat kao grad sa velikom tradicijom islamskih učenjaka u kome su islamistika, orijentalistika i književnost uvijek bili posebno uvažavani i predstavljani.

On predstavlja danas intelektualca i vjersku ličnost visokih vjerskih i moralnih principa i načela, gdje su poštenje i iskrenost jedni od temelja na kojima počiva islam. Islamska logika nalaže da ovako časni insani čine uzor u najširem smislu riječi, uprkos generacijskim i intelektualnim razlikama, kako prema mlađima tako i prema onima koji su stariji od njega. Čekićeva duhovnost i snažna inteligencija među bošnjačkom inteligencijom čini ga posebnim u ovim vremenima, imati stav, ostati vjeran principima i sačuvati svoje dostojanstvo i moralni integritet, predstavlja veliki izazov i obavezu.

Zbog ovakvih insana naučite da poštujete različitost među ljudima i da i sami budete takvi. Čekićev intelekt i memorija ali i razumijevanje prema drugom i drugačijem čine jedan nevjerovatni ljudski fenomen. Danas je tako posebnih ljudi-insana malo u Crnoj Gori. On predstavlja svetionik koji svojim ukupnim dosadašnjim doprinosom slobodnoj islamskoj misli nauci predstavlja jednog od najljepših reprezenata IZ. Nikada ne govori o sebi kao pravi vjernik posvećen je uvijek drugima želeći da da doprinos dijalogu i razumijevanju.

Efendija Fuad Čekić ima jako izraženu prodornu inteligenciju, snažnu volju u izgradnji i čuvanju stubova islama. Svoje islamsko obrazovanje i misiju doživljava nesumnjivo, iskreno, sveobuhvatno što daje jednu kompletnu ličnost koja će vas dočekati ali i ispratiti sa najljepšim riječima ali i podukama o islamu, životu i svijetu kome pripadamo. Njegova pažnja i stav nisu usmjereni samo ka vrhunskim poznavaocima islamske mudrosti. Čekić podstiče sve one koji su spremni da daju svoj doprinos razvoju i širenju islamske misli i nauke što je od posebnog značaja.

Danas, kada je čovjek opterećen svakodnevnim stresovima i brigama među ljudima, razmišlja o sebi, insanu, za koga Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Mi čovjeka stvarmo u najljepšem skladu“ (et-Tin, 4) upravo ovaj citat iz svete knjige bih posvetio Fuadu ef. Čekiću, neka njegov dosadašnji život posvećen ljudima bude nam uzor kakvi treba da budemo i na koji način da čuvamo i njegujemo multikulturu u Crnoj Gori svih nas.

Po svojim je vrlinama prepoznatljiv Čekić na svakom mjestu i u susretu sa svima. Nesebično se svojom dobrotom, ljubavlju i pažnjom posvećuje ljudima, gledajući da im bude utjeha, pruži im nadu i dijeli sa njima radosti i uspjehe. Takvi ljudi su dragocjenost, posebno u ovom našem vremenu kada uočavamo sveopšti pad morala i ljuckosti. Zato su nam ovakvi ljudi sa vrlinama najljepši orijentiri ohrabrenje, podrška i istinski putokaz kako sa mjerom trebamo koračati ka stranici koju zovemo život a on je ipak smao jedan na ovom svijetu-dunjaluku.

Efendija, Fuad Čekić je rođen u Beranama 1985. godine. Osnovnu školu završio je u Plavu, potom je upisao ”Gazi Husrev-begovu medresu” u Sarajevu. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Fakultet Islamskih nauka takođe u Sarajevu. Nakon studija angažovan je u Islamskoj zajednici u Crnoj Gori u pravnoj službi, a od 2013. godine obavljao je funkciju generalnog sekretara Islamske zajednice.

U Islamskoj zajednici bio je angažovan kao glavni urednik Islamskog časopisa ”Elif”, profesor u medresi na predmetu šerijatsko pravo, kopredsjedavajući Mješovite komisije za implementaciju Ugovora od zajedničkog interesa Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, a u periodu od 2016-2020 godine bio je direktor Srednje vjerske škole – medrese ”Mehmed Fatih” u Tuzima – Milješ. Sada je na službi u Mešihatu Islamske zajednice. Oženjen je i otac troje djece.

Izvor: Sandzacke.rs