Fahrudin Kladničanin: SDA neće više biti vlasnik šifre za korišćenje bankomata BNV

0
422
blank

Lista “Bošnjačko jedinstvo – dr. Sulejman Ugljanin“ formirana je od grupe građana uglavnom članova i simpatizera SDA Sandžaka, na kojoj nije njen predsjednik, ali je za potrebe liste svoje ime ustupio kao zaštitni znak jedne stranke i njenog programa.

Piše: Fahrudin Kladničanin

Tapiju Bošnjačkog nacionalnog vijeća čuvaju u stranačkim prostorijama i svojevrsni su ključari institucije, kod kojih se nalazi i šifra za korišćenje bankomata. Lista koju su kandidovali čine pojedinci čije biografije i radni angažman može da bude od koristi instituciji.

Dug je spisak zamjerki koje adresiramo na vlasnike Bošnjačkog nacionalnog vijeća posljednjih dvadeset godina, koji da budemo potpuno jasni, svoj legitimitet crpe iz demokratije, odnosno, osvojenih glasova na izborima.

Sve ove godine koje su pojeli skakavci, Bošnjačko nacionalno vijeće služilo je kao kanal za aritikulaciju različitih političkih ideja i stavova SDA Sandžaka. Kada je došlo do raskola u Islamskoj zajednici Sulejman Ugljanin je narodu saopćio čuvenu rečenicu “Mešihat više ne postoji i ova institucija prelaz u nadležnost Bošnjačakog nacionalnog vijeća“.

Potom su upućivani zahtjevi međunarodnoj zajednici za stacioniranje plavih šlemova u Sandžaku zbog alarmantne političke situacije i procesa istrebljivanja bošnjačkog naroda, koji su, doduše, bili jedino vidljivi tadašnjem rukovodstvu ove institucije, čija je dioptrija i ubaležena retorika bila podešena jedino kada su participirali bez portfelja u izvršnoj vlasti čiji je premijer bio Ivica Dačić, a zamjenik Aleksandar Vučić.

Bošnjačko nacionalno vijeće guši se u dominaciji jedne politike i pojedinaca koji su ovu instituciju pretvorili u daktilografski biro potčinjen potrebama jedne političke stranke i na takve pojave važno je uvijek i na svakom mjestu glasno govoriti. Cirkuzijada i ismijavanje u međunarodnoj zajednici na pisma i zahtjeve koji stižu iz ove institucije još jednom pokazuju u kakvom halu i improvizaciji djeluje Bošnjačko nacionalno vijeće.

Pružanje logističke podrške pojedincima i grupama izniklim u skadarskom sandžaku, koji uz smijeh negiraju bošnjački identitet, bosanski jezik, autentičnu bošnjačku kulturu, sandžačka zajednica prepoznaje kao zaštitni znak agitatora tzv. procesa albanizacije. Pojedinci koji dolaze iz drugih država, čije radno mjesto je Sandžak, dodatno uznemiravaju bošnjačku javnost i misionarenjem oživljavaju različite poražene koncepte velikih programa.

Sjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća bile su zatvorene za medijska praćenja, novinarima nije bilo dozvoljeno prisustvo. Kao da u prostorijama nekadašnjeg pozorišta u Novom Pazaru zasijeda masonska loža, ne grupa vijećnika zadužena za sprovođenje procesa u oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe jezika i pisma.

Ovih dana javnost je upoznata sa različitim novinarskim istraživanjima koja ukazuju na problematično trošenja sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Pojavljuju se fiktivna sportska, kulturna i druga udruženja koja su trošila na desetine tisuća eura na različite nevidljive programe.

Ovi izbori nisu aktivno na radaru međunarodne zajednice, ali zadiru u polje interesovanja turskog faktora koji pomno prati sva događanja i sasvim je izvjesno ima svog favorita, kao i svih ovih godina. Iz tog razloga je konačni ishod u broju glasova važan momenat koji određuje širinu koalicionog kapaciteta u kojoj će SDA Sandžaka participirati. Bošnjačko nacionalno vijeće nakon izbora neće biti ni prosrpsko i provućićevsko, ni protursko, po najamnje proalbansko, biće isključivo probošnjačko.

Izvor: Danas.rs