Građani Srbije Sandžak vide kao potencijalno državni problem

0
1138
blank

Nasljeđe raspada Jugoslavije, međunacionalni sukobi 90-ih godina i pojačana retorika političara rezultirali su činjenicom da se Sandžak i danas smatra potencijalno državnim problemom, izjavio je danas autor istraživanja “Građani Srbije i populizam” Zoran Lutovac.

On je za Sto plus podsjetio da se stavovi građana formiraju na osnovu aktuelne politike i iskustva iz prošlosti, što je rezultiralo odgovorima u kojima je četvrtina građana rekla da “veoma” brine, trećina njih “srednje”, dok je više od 40 odsto anketiranih navelo da su “malo” zabrinuti zbog Sandžaka.

“Dublja analiza bi pokazala da je iskustvo o dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno povezivanje nacionalnog sa teritorijalnim, svakako uticalo na značajan procenat onih koji u istraživanju iskazuju takva strahovanja”, rekao je Lutovac.

Zanimljivo je da, kao i u vezi na pitanja koja su se odnosila na Kosovo, zabrinutost prosječnog građanina Srbije zbog Sandžaka nije u vezi sa obrazovanjem, godinama, finansijskom situacijom, političkim afinitetima, pa čak ni sa polom ispitanika.