I za Đerleka mlađeg funkcija u Beogradu

0
660
blank

Student iz Novog Pazara Amar Đerlek imenovan je za člana Komisije za akreditaciju i provjeru kvaliteta u visokom obrazovanju, Stručnog organa Nacionalnog akreditacionog tijela (NAT) Republike Srbije, objavljeno je na oficijelnom sajtu tog tijela Vlade Srbije.

Amar Đerlek je sin državnog sekretara, bivšeg vd direktora Opšte bolnice u Novom Pazaru, gradonačlenika Novog Pazara i predsjednika Sandžačke narodne partije (SNP), Mirsada Đerleka.

Amar je mlađi sin Mirsada Đerleke, student je stomatologije i na tu poziciju nije delegiran od strane krovne studentske orgaizacije – Studentske konferencije studenata Srbije (SKONUS), nezvanično je potvrđeno za SNews.

On je, kako prenosi SNews, nakon imenovanja na ovu poziciju od strane Vlade Srbije, objavio selfi iz zgrade Vlade sa ovom informacijom.

Rad i nadležnosti Komisije regulisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Nacionalnog akreditacionog tijela i Poslovnikom KAPK.

Nacionalno akreditaciono tijelo obavlja poslove akreditacije, provjere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrjednovanja studijskih programa i obezbjeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju u Srbiji.

Zakon o visokom obrazovanju iz 2005. godine je u sistem visokog obrazovanja Republike Srbije uveo principe Bolonjske deklaracije i Lisabonske konvencije i stvorio osnovu za uključenje Srbije u Evropski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA). U skladu sa navedenim Zakonom u junu 2006. godine konstituisana je Komisija za akreditaciju i provjeru kvaliteta (KAPK) kao tijelo Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje.

Izvor: SNews.rs