Koliko je Bošnjaka u policiji Srbije?

0
953

Godinama unazad brojne političke partije, nevladine organizacije i građani ukazuju na problem neravnomerne zastupljenosti pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u organima državne uprave u Novom Pazaru, a pre svega u policiji. Problem neravnomjerne zastupljenosti nacionalnih zajednica naslijeđen je još iz Miloševićevog perioda, a do sada je većina ministara tokom svojih mandata obećavala da će ga riješiti ili bar popraviti, međutim velikih pomaka nije bilo.

Iz Policijske uprave u Novom Pazaru za RSE je, na osnovu zahtjeva o pristupu informacijama o javnom značaju, rečeno da nemaju podatak o procentu zaposlenih Bošnjaka.

Prema nezvaničnim podacima, u policiji radi nešto više od 30 odsto Bošnjaka, koji prema posljednjem popisu čine oko 80 odsto stanovnika Novog Pazara.

U policiji su na ranija insistiranja novinara da dobiju tačne podatke o nacionalnom sastavu zaposlenih u ovoj ustanovi odgovarali da prema Ustavu niko nije dužan da se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti, pa je zato moguće dobiti samo ovaj nezvaničan podatak.

blank
Bošnjaci čine 80 odsto stanovnika Novog Pazara

Saradnik Akademske inicijative Forum 10 Teo Taraniš smatra da je u posljednjih nekoliko godina došlo do izvjesnih pomaka i da je nacionalna struktura zaposlenih u policiji malo promijenjena, ali da nepostojanje preciznih podataka dovodi do toga da pojedini politički i drugi akteri zloupotrebljavaju tu činjenicu kako bi slali određene poruke građanima.

“Dakle, ti podaci se iznose u onim slučajevima kad je nekom akteru na lokalu potrebno da to iskoristi za svoje potrebe. Postoji niz incidenata i slučajeva koji su se desili u Sandžaku, a koji od strane policije nisu rasvijetljeni, u pitanju je nekoliko teških ubistava, različitih incidenata u kojima su učestvovali policajci i to je dodatni razlog zbog čega postoji osjećaj odbojnosti i neprihvatanja policije na pravi način od strane ljudi koji žive u ovom gradu”, smatra Taraniš.

On tvrdi da bi ravnopravnije i zastupljenije učešće Bošnjaka u radu policije kod građana stvorilo veći osjećaj povjerenja, te da bi policija bila usmerenija zajednici, što bi dovelo do dvosmjernog procesa relaksacije svih faktora koji opterećuju njihov odnos.

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Sulejman Ugljanin tvrdi za RSE da policija u ovom delu Srbije ima represivnu ulogu, da se ponaša nasilnički i neprijateljski.

“Država fukcioniše tako što se u Sandžaku zakoni ne primjenjuju na isti način kao što je to slučaj u drugim dijelovima Srbije. Ovdje se primenjuju dvostruki standardi, jer za Bošnjake ne postoje zakoni, niti ono što Evropa traži od nas, a to je usaglašavanje nacionalne strukture u državnim organima u mješovitim sredinama sa nacionalnim sastavom stanovništva. Šta to govori – to govori da država želi potpuno da promeni etničku sliku u Sandžaku”, smatra Ugljanin, koji je krajem prošle godine tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka.

blank
Foto: AnadolijaSulejman Ugljanin: Za Bošnjake ne postoje zakoni

On je tada predložio da se u međuvremenu, radi saradnje Bošnjaka i Srba, u roku od tri mjeseca usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku.

​Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava rekao je nedavno u Novom Pazaru da jedno od istraživanja ove organizacije pokazuje da ni u jednoj instituciji sa sjedištem u Beogradu sastav zaposlenih nije u skladu sa nacionalnim sastavom stanovništva u opštinama u Sandžaku.

Prema njegovim riječima, ova istraživanja pokazuju da Bošnjaci i druge nacionalne manjine nemaju dovoljno povjerenja u državu.

“Posebno nepoverenje Bošnjaka vlada prema onome što kolokvijalno zovemo organi sile – policija, vojska i BIA. Ipak, očekujemo da će realizacija Akcionog plana za unapređenje položaja manjina i posebna analiza nacionalne strukture svih zaposlenih u svim javnim službama i ustanovama dati neke egzaktne podatke”, kaže Popović.

Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da treba da dođe do promjene nacionalnog sastava zaposlenih u policiji, dok su o poverenju u ovaj državni organ imali različita mišljenja.

Nacionalna struktura zaposlenih u sudstvu je nešto bolja nego u policiji, pa prema dostupnim podacima, u Višem sudu u Novom Pazaru trenutno ima 34 zaposlenih, od toga je 20 Bošnjaka, 13 Srba i jedan Rus, a među njima su četiri sudije Bošnjaci, a tri Srbi.

Od 1. septembra prošle godine na snagu je stupio Poslovnik o radu Državnog vijeća tužilaca, u kojem su sadržana posebna pravila za izbor nosilaca javnotužilačkih funkcija u sredinama sa mješovitom nacionalnom strukturom stanovništva.

U tužilaštvu ne očekuju da će za godinu, dvije, postići ravnopravnu nacionalnu zastupljenost, ali vjeruju da će u naredne četiri godine poboljšati situaciju u Novom Pazaru.