MEHONIĆ: Natpisi “Prijepolje” samo na ćirilici su kršenje zakona i Ustava Srbije

0
178
blank

Novinar Almir Mehonić ukazao je u objavi na svom Facebook nalogu na kršenje zakona i pozvao na hitnu reakciju bošnjačkih predstavnika u vlasti u Prijepolju i Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Mehonić konstatuje da je u Prijepolju u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika i bosanski jezik i pismo, ali da se, pak, to ne može primjetiti ni po tablama gdje su ispisani nazivi ulica, ni po zvaničnim sajtovima opštine i opštinskih ustanova a ni po ovim svježim primjerima ukrasnih natpisa “Prijepolje”, koji su ispisani ćiriličnim pismom.

Lijepo je ukrasiti grad, ali zakonska je obaveza da se naziv ispiše i na latiničnom pismu, odnosno i na bosanskom jeziku, kaže Mehonić i nastavlja:

U ZAKONU O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA (“Sl. list SRJ”, br. 11/2002, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 – dr. zakon, 97/2013 – odluka US i 47/2018) član 11., stav 5. stoji:

“Na teritorijama iz stava 2. ovog člana (gdje je u službenoj upotrebi jezik nacionalne manjine), imena organa koji vrše javna ovlašćenja, nazivi jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta, trgova i ulica i drugi toponimi ispisuju se i na jeziku dotične nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu.”

blank

I USTAV REPUBLIKE SRBIJE (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006 i 115/2021) u svom članu 79. tretira ovo pitanje i kaže između ostalog da: “Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo: (…) da u sredinama gdje čine značajnu populaciju, tradicionalni lokalni nazivi, imena ulica, naselja i topografske oznake budu ispisane i na njihovom jeziku…”

S tim u vezi i ZAKON O NACIONALNIM SAVJETIMA NACIONALNIH MANJINA (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 20/2014 – odluka US, 55/2014 i 47/2018) u svom član 22. tačka 2. omogućava nacionalnom savjetu nacionalnih manjina, u ovom slučaju BNV da:

“Nacionalni savjet predlaže nadležnom organu isticanje naziva jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na jeziku nacionalne manjine…”, navodi Mehonić.

Mehonić je pozvao sve bošnjačke predstavnike u strukturama vlasti u Prijepolju da insistiraju na poštovanju Ustava i zakona države Srbije i da natpise rade dvojezično.

Pozvao je i BNV da na prvoj narednoj sjednici tretira ovo pitanje i da u skladu sa svojim nadležnostima zahtjeva od lokalne samouprave Prijepolje da poštuje zakone i Ustav Republike Srbije.

Izvor: Sandzacke.rs