Ministarstvo: “Nacionalna vijeća da djeluju u interesu svojih zajednica, a ne politički”

0
922
blank
Foto: Tanjug

Nacionalna vijeća manjina treba da djeluju u interesu svojih zajednica, a ne da se koriste za slanje političkih poruka, ističu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

“Za političko delovanje i organizovanje postoji drugi prostor, kao što su političke stranke nacionalnih manjina”, ukazuje pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić.

Podsjeća da nacionalna vijeća imaju ovlašćenja u oblasti kulture, obrazovanja, službene upotrebe jezika i pisma i informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Određene aktivnosti, pojasnila je, nacionalna vijeća preduzimaju samostalno, kao što su utvrđivanje tradicionalnog naziva jedinice lokalne samouprave ili naselja, unutrašnja organizacija ili imenovanje članova Upravnog odbora u ustanovama od posebnog značaja.

S druge strane, dodala je, pojedina ovlašćenja realizuju tako što predlažu, iniciraju, daju mišljenja ili saglasnost.

U registar nacionalnih vijeća u Srbiji upisan je 21 nacionalno vijeće, a finansiraju se iz republičkog budžeta, budžeta autonomne pokrajine Vojvodine, jedinica lokalnih samouprava i donacija.

Antićeva je objasnila da nacionalna vijeća mogu da učestvuju na javnim konkursima za dodjelu sredstava u oblasti kulture, informisanja i drugim programima od javnog značaja koje, dodala je, mogu raspisivati i nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave.

Podsjetila je da bi 4. novembra ove godine trebalo da budu održani izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina i pozvala sve predstavnike nacionalnih manjina da se upišu u poseban birački spisak i iskoriste svoje pravo da biraju i budu birani.