Neispričane priče: Usmjena epika Bošnjaka u Sandžaku (VIDEO)

0
4064
blank

Nematerijalno kulturno naslijeđe obuhvata sve aspekte duhovnog stvarlaštva, obreda, običaja, upotrebnih znanja i veština, kosmoloških saznanja i uvjerenja, umjetničkog stvaralaštva i izražavanja, koje Bošnjaci u Sandžaku baštine kao dio svog identiteta.

U službenom glasniku Republike Srbije od 06. novembra 2013. godine objavljena je Odluka o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih kutlurnih dobara od posebnog značaja za bošnjački nacionalnu zajednicu kojom se utrvrđuju vrste materijalnog i nematerijalnog kulturnog dobra za period srednjeg vijeka, osmanskog perioda i 20. vijeka.

Lista materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa usvojena je na prijedlog Bošnjačkog nacionalnog vijeća, nakon dvije godine rada na utvrđivanju svih kulturnih dobara Bošnjaka u Sandžaku.

Akademska inicijativa “Forum10” u proteklom periodu realizovala je projekat “Neispričane priče o kulturi i tradiciji Bošnjaka u Sandžaku” koji doprinosi očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta Bošnjaka kroz medijske sadržaje koji prezentuju dio nematerijalne kulture sandžačkih Bošnjaka i to: Ženske svadbarske pjesme uz tepsiju, Hićaje, Sandžačku leksiku u bosanskom jeziku i Usmena epika Bošnjaka, tzv. krajišnice pjevane uz gusle.

Realizaciju projekta podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja.