Neutralizacija, fragmentacija i samoizolacija Sandžaka

0
911
blank

Već izvjesno vrijeme u Sandžaku imamo na sceni nekoliko negativnih procesa koji su generirani spolja a nedovoljno prepoznati iznutra.

Prva je pojmovna neutralizacija Sandžaka i njegova getoizacija samo na prostor tri opštine: Novi Pazar, Sjenicu i Tutin.

Druga je politička fragmentacija i konfrotacija, odnosno stvaranje nekoliko međusobno suprostavljenih političkih partija u čijoj će se međusobnoj borbi zamagljivati suština sandžačkog pitanja.

Treća je svođenje sandžačke regionalne politike na politiku nacionalne manjine, odnosno prihvatanje određenih narativa koji su vezani samo za prava Bošnjaka kao nacionalne manjine, kako ih definiše Ustav Srbije i Crne Gore. Cilj forsiranja ovih tema je udaljavanje od sandžačke regionalne politike koja ne bi trebala biti samo bošnjačka. Ovaj proces i tendencija uopšte nije prepoznat od ključnih političkih faktora u Sandžaku. Umjesto da stvaramo i sandžačke institucije, mi proizvodimo samo institucije i obilježja sandžačkih Bošnjaka.

I četvrti proces je samoizolacija, odnosno prekidanje veza sa Sarajevom i BiH. Kroz razne vidove se žele sandžački Bošnjaci izolirati od sarajevske kulturne, univerzitetske, akademske, političke i vjerske zajednice.

(Tekst preuzet sa fb profila novinara Almira Mehonića)