Nova džamija u Podgorici, na tri nivoa, 700 metara kvadratnih

0
1001
blank
(Foto: podgorica.me/ Idejno rješenje - Arhing inženjering)

Služba glavnog gradskog arhitekte dala je saglasnost na Idejno rješenje džamije koja će se graditi u Podgorici, koje potpisuje arhitektonski studio Arhing inženjering. Budući vjerski objekat koji će biti na tri nivoa i sa minaretom nalaziće se u naselju Konik, na površini od 700 metara kvadratnih.

Budući vjerski objekat će se nalaziti u naselju Konik, na uglu raskrsnica budućeg bulevara koji se nastavlja od gradskog naselja Stari Aerodrom ka Koniku i sekundarne saobraćajnice sa koje se ostvaruje pristup, pješački i kolski, objektu. Na trapezoidnoj parceli, biće smještena džamija bruto građevinske površine od 700 kvadratnih metara.

Džamija je orjentisana prema Meki, a prostorna distribucija sadržaja se odvija na tri nivoa.

“Na prizemlju su organizovani molitveni prostor za muškarce, mihrab ( niša u zidu u džamiji koja je usmjerena u pravcu kible (Kabe u Meki), kojoj su vjernici okrenuti za vrijeme molitve), minber (propovjedaonica, govornica), ćurs, prateći prostori namijenjeni obrednom pranju prije molitve. Na spratu, galeriji je organizovan molitveni prostor za žene”, navodi se u saopćenju.

blank
Foto: podgorica.me/ Idejno rješenje – Arhing inženjering

Oko objekta je predviđeno dvorište ograđeno ogradom visine četiri metra sa minaretom kao samostalnim elementom. U podrumskoj etaži su smještene garaža, servisne i tehničke prostorije.

Glavni kubus džamije sadrži molitvene prostore iznad kojeg je smješten drugi, maji kubus, pod uglom od 45 stepeni. Manji kubus je natkriven kupolom koja je smještena iza zidova atike. Dvorišni zidovi su pozicionirani na način da se od njih do regulacione linije realizuju zelene površine.

Vertikalne konstruktivne elemente čine armiranobetonska platna i stubovi, dok su pune i kasetirane ploče horizontalni elementi. Kupola je armiranobetonska ljuska.

Buduća džamija će se materijalizovati različito, gdje je veći kubus džamije obložen bijelim, nepoliranim mramornim pločama, minaret i kubus prvog sprata su od granitnih ploča crno-zelene boje. Dvorišni zid je od rezanih krečnjačkih ploča, a bravarija od nerđajućeg čelika.

Izvor: Gradnja.me