Novi Pazar i Tutin rastu, ostali gradovi Sandžaka sve bliži nivou od prije 70 godina

0
607
blank
Screenshot

Novi Pazar i Tutin su jedini gradovi Sandžaka koji bilježe rast broja stanovnika, dok se u ostalim smanjuje i to toliko da u pojedinim sada živi manje ljudi nego na popisu poslije Drugog svjetskog rata, pokazuje istraživanje radija Sto plus.

Novi Pazar je na prvom popisu nakon posljednjeg svjetskog rata, 1948. godine, imao 44.020 stanovnika, da bi već nakon pet godina taj broj porastao za 5.000.

Uslijedio je demografski bum narednih decenija, kada je broj stanovnika, od popisa do popisa, rastao za oko 10.000, ali je taj trend zaustavljen tokom devedestih godina prošlog veka (1991. godina – 85.249 stanovnika, 2002. godina – 85.996).

Rast je nastavljen posle 2002. godine, na popisima 2011. i prošle godine (100.410 i 106.720 stanovnika).

Tutin je na prvom popisu imao 24.662 stanovnika i na svakom sljedećem u XX vijeku je bilježeno povećanje. Tokom devedesetih je Tutin izgubio oko 4.500 stanovnika, ali je taj trend zaustavljen u XXI vijeku, pa na teritoriji te Opštine sada živi nešto više od 33.000 ljudi.

Sjenica je nakon Drugog svjetskog rata bila drugi najveći grad Sandžaka (31.980 stanovnika), sa samo 12.000 manje od Novog Pazara. Trend porasta broja stanovnika bilježen je do popisa 1961. godine (36.950), da bi nakon toga na svakom sljedećem bilo sve manje ljudi, tako da je sadašnjih 24.083 za skoro 8.000 manje nego pre 70 godina.

Prijepolje je 1948. godine imalo sličan broj stanovnika kao Sjenica (31.328), a taj broj je do 1981. godine narastao na skoro 47.000. Usledila je stagnacija, a potom i pad broja stanovnika u toj opštini, tako da u njoj sada živi gotovo isti broj ljudi kao i nakon Drugog svjetskog rata (32.214).

Priboj je nakon tog velikog svjetskog sukoba imao nešto manje od 18.000 stanovnika. Na popisima do 1991. godine broj stanovnika je dupliran, a potom je u narednih 30 godina Priboj izgubio 13.000 ljudi (popis 2022. godine – 23.514).

Izvor: Radiostoplus.com