Novi Pazar / Nakon pisanja medija obustavljen tender za zakup displeja

0
204
blank
Screenshot

Grad Novi Pazar obustavio je tender za zakup svjetlećih reklamnih displeja montiranih na stubovima javne rasvjete u centru grada za šta je u narednih godinu dana planirao da potroši 2,8 miliona dinara.

U obrazloženju odluke o obustavi postupka, donijete poslije pisanja radija Sto plus, navodi se da je tenderska komisija zaključila da je po preispitivanju potrebe naručioca za proširenjem predmeta javne nabavke, svrsishodnije da ona bude realizovana u narednom periodu, kada se za to steknu uslovi.

“Naručilac pri izradi konkursne dokumentacije nije imao uvid u potrebe javnih preduzeća i ustanova za oglašavanjem, koje su u međuvremenu postale poznate, što ima za posljedicu promjenu sadržine konkursne dokumentacije u pogledu obima i vremenskog perioda ugovaranja predmetnih usluga“, navedeno je u obrazloženju.

Sto plus je podsjetio da je dokumentacijom obustavljenog tendera od ponuđača traženo da ima minimum 79 dvostrano orijentisanih displeja, dimenzija 90 sa 120 centimetara, napravljenih od aluminijuma sa čeličnom konstrukcijom, instaliranih u nizovima i usmjerenih ka kolovozu i trotoarima.

Pored toga, lokalna samouprava precizirala je i na kojim lokacijama moraju biti displeji i to minimum 48 u Ulici Stefana Nemanje, 10 u Ulici AVNOJ-a, devet u Ulici 28. novembra, a 12 na Trgu Isa-bega Isakovića.

Kako je taj radio otkrio, tako definisane tenderske uslove mogla je ispuniti samo jedna firma u čijem vlasništvu se nalaze displeji na tim lokacijama.

Na pitanja zbog čega su planirali da displeje zakupe na godinu dana, za koje potrebe su im neophodni i zašto su tako definisali uslove, iz lokalne samouprave nisu odgovorili.

Izvor: Beta