ODLUKOM SKUPŠTINE: U lokalnoj samoupravi Novog Pazara manjak 68 zaposlenih

0
958
blank
Foto: radiostoplus.com

Skupština Novog Pazara usvojila je danas Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu na osnovu kojeg će lokalna samouprava sa 10 miliona dinara subvencionisati otvaranje 100 radnih mjesta.

Tim dokumentom predviđeno je da isto toliko novca obezbijedi i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pa će subvencija poslodavcima za svako otvoreno radno mjesto iznositi 200.000 dinara.

Većinom glasova usvojena je i Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj samoupravi kojom je predviđeno da u gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama može biti najviše 1.288 stalno zaposlenih.

Prema riječima izvjestioca, trenutno je u sistemu lokalne samouprave zaposleno 1.220 osoba, što znači da imaju manjak 68 zaposlenih.

Odbornici su usvojili i planove i programe rada svih javnih preduzeća i ustanova za 2018. godinu.

Kako im je istekao mandat, skupština je razriješila i imenovala nove članove nadzornih odbora javnih preduzeća, kao i nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova.

Glasovima svih odbornika usvojena je odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa koji će stanari stambenih zgrada plaćati za tekuće i investiciono održavanje tih objekata, kao i za usluge prinudnog upravnika ukoliko ga sami ne izaberu u zakonskom roku.

Lokalni parlament je usvojio i izmjene Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta koje podrazumijevaju da će investitori za nedostajuće parking mjesto, umjesto 900.000 dinara, sada plaćati 1,2 miliona dinara.

Također, maksimalno je povećan koeficijent za obračun takse za objekte čija je namjena poslovna.

Skupština je jednoglasno odlučila da raspiše konkurs za izbor direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” i on će biti uskoro objavljen na zvaničnom sajtu lokalne samouprave i jednim dnevnim novinama.