Otrovi u Novom Pazaru iz vazduha prodiru direktno u krv

0
853
blank
Ilustracija: Pexels

Od 23 dana u januaru, samo jednom nisu bile prekoračene dozvoljene srednje dnevne vrijednosti štetnih PM10 čestica u Novom Pazaru, gdje merna stanica radi samo godinu dana.

To u izjavi za Novu kaže Milenko Jovanović, jedan od isnivača NEA i nekadašnji načelnik za praćenje kvaliteta vazduha u Agenciji za životnu sredinu.

“Vazduh je jako lošeg kvaliteta i nije istina da je ovo zagađenje posljedica meteoroloških faktora, već je isključivo kriva aktivnost čovjeka vezano za saobraćaj, ložišta i industriju”, navodi Jovanović.

Podvlači da je nečinjenje institucija osnovni problem, jer guranje pod tepih ovih problema je više nemoguće.

“Koren svega leži u tri riječi, a to su: neznanje, nečinjenje, nekompetencija. Da je vazduh u Srbiji blago zagađen, tada bismo mogli govoriti o meteorološkim faktorima kao činiocima povećanja koncentracija zagađujućih materija, ovako možemo izvući jasan zaključak da se radi o nebrizi institucija”, kaže Jovanović.

Napominje da su u vazduhu prisutne I PM 2.5 čestice koje su još opasnije, jer dospijevaju u pluća, pa direktno u krv, i da su njihove vrijednosti u ovom periodu još alarmanrijeg nivoa.

“Vazduh u Novom Pazaru i Valjevu je izuzetno opasan. Građani su više od 20 dana izloženi tokisičnim materijama, a već sada pretendujemo da prekoračimo godišnje limite broja dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti kada je reč o PM10 česticama”, napominje Jovanović. Jovanović smatra da se hitno mora reagovati odgovarajućim mjerama.

Koga šta truje

“Mjere koje institucije republičke ili lokalne samouprave donesu moraju i da sprovedu. One se tiču smanjenja emisija polutanata koji su odavno poznati (individualna ložišta, saobraćaj i i distrikta). Njihov doprinos u procentima nije isti za sve gradove, ali je njihov zbir oko 90 %”, ističe Jovanović koji dodaje da je industrijsko zagađenje dominantno u Boru i Smederevu, a zagađenje izazvano saobraćajem u Beogradu. Pored svega navedenog, Jovanović ističe da je zbog EPS vazduh u Srbiji kataklizmičan, I to ne samo zbog upotrebe najnekvalitetnijeg uglja, već i zbog jedinstvene mešavine zemlje i mazuta, što rad filtera čini nemogućim.

“Zamena ložišta koja koriste ugalj, sirovo drvo i čak mazut se mora izvršiti za 5 godina na 50 % korisnika. Taj trošak bi bio uglavnom na račun države, kao i masovna ugradnja solarnih panela i termo izolacija objekata. Za to je potreban novac daleko manji od koštanja nacionalnog.stadiona i metroa, a posebno od troškova liječenja oboljelih i prevremenih smrti od posledica aerozagađenja (gdje smo prvi u Evropi).

Zamena starih automobila savremenijim je na nivou Vlade i bilo bi pametno dati 5.000 eura svima sa starim voznim parkom da kupe polovne automobile sa euro 5 motorom, a ne bogatima da kupe električne”.

Izvor: Nova.rs