Predstavnici BNV sa Zaštitnikom građana: Otkloniti prepreke u ostvarenju prava Bošnjaka

0
828
blank
Foto: bnv.org.rs

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo razgovarao je jučer sa Zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem o ostvarivanju prava na obrazovanje na bosanskom jeziku u Sandžaku.

Tokom sastanka istknuto je da u procesu odobravanja udžbenika u nastavi na bosanskom jeziku, pojedini predstavnici srpskih prosvjetnih institucija i tijela, bez ikakvog prava, osporavaju i onemogućavaju Bošnjake u ostvarivanju ustavom garantovanih prava.

“Upotreba dodatnih sadržaja na bosanskom jeziku i udžbenicima za učenike osnovnih škola pravo je garantovano Ustavom i zakonom i riječ je o identiteskim pitanjima”, rekao je Džudžo.

Na sastanku je usaglašen stav da Zaštitnik građana na osnovu svojih ovlašćenja posreduje, kako bi Ministarstvo prosvjete odobrilo nedostajuće udžbenike uvažavajući temeljna identitetska pitanja Bošnjaka, te kako bi Bošnjaci u punom kapacitetu mogli da ostvare svoje ustavom garantovano pravo na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku.

Imajući u vidu da Bošnjaci u Sandžaku nemaju državu koja se legitimisala kao država zaštitnica, Bošnjačko nacionalno vijeće instituciju Zaštitnika građana, sa punim pravom, vidi kao institucijom zaštitnicom koja će otkloniti prepreke i pomoći efikasnom ostvarenju prava Bošnjaka.

U delegaciji BNV, pored Džudža, bili su i šef odbora za obrazovanje Bajro Gegić i savjetnik predsjednika Vijeća Ahmedin Škrijelj.