Prije 188 godina je Zmaj od Bosne pokrenuo ustanak protiv Osmanlija

0
1678
blank

Jučer se navršilo 188 godina od kada je Husein-kapetan Gradaščević pokrenuo ustanak protiv reformi u Osmanskom carstvu koje je inicirao i provodio sultan Mahmud II.

Gradaščević i njegovi sljedbenici su se protivili promjenama koje su značile modernizaciju osmanske vojske, a što je i značilo ukidanje kapetana kao vojnog reda.

Osim toga, zahtjevao je i veću autonomiju za Bosnu, pa je njegov pokret najpoznatiji pod imenom Pokret za autonomiju.

blank

Gradaščevićev pokret je bio kratkog daha. Osmanska vlast je bila nemilosrdna prema pokretu.

U krvi je ugušila pokret.